Nieuws

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald.

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

In 2021 is na overleg een gefaseerd voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld.

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibiotica

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica kunnen bij mens en dier voor problemen zorgen. Om de resistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verlagen. De sector werkt hier sinds 2009 aan en met goede resultaten. Zo is bij vleeskuikens een reductie bereikt van 81% in het gebruik en bij kalkoenen 76% (sinds 2011). Bij bedrijven in de legsector is het gebruik van antibiotica al jaren zeer laag. Het gebruik van de voor de mens belangrijk derde keus middelen is in de pluimveesector nog forser gedaald. Kortom, de aanpak werkt.

Antibiotica aanpak

De kern van de aanpak van antibiotica is de centrale registratie van al het gebruik en het benchmarken en beoordelen hiervan bij de bedrijven. Bedrijven met een hoger gebruik van antibiotica worden via het kwaliteitsschema IKB Kip aangesproken. De aanpak stimuleert samenwerking met de dierenarts en andere erfbetreders.  De antibiotica aanpak is dynamisch en wordt geregeld aangepast n.a.v. besprekingen in de algemene werkgroep antibiotica pluimveesector of in de specifieke sectorwerkgroepen kalkoen, leg en opfok vlees.

In de pluimveesector wordt veel data verzameld over de bedrijven, dieren en gebruikte antibiotica. Deze geregistreerde data wordt geanalyseerd om bij knelpunten verdere stappen te kunnen zetten. Een goede diergezondheid is essentieel bij het verlagen van het antibioticagebruik. AVINED laat jaarlijks veel veterinair onderzoek doen bij onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Meer over antibiotica

Downloads

Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2023
Antibioticumgebruik pluimveesector in 2023
Antibioticumgebruik pluimveesector in 2022
Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2022
Leidraad verbeterplan legsector (colistine)
Plan Antibiotica Pluimveesector 2016-2020
Plan van aanpak reductie antibioticagebruik kalkoensector 2016-2020
Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure