Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Jaarlijkse sectorrapportage antibiotica gepubliceerd

De antibioticarapportage voor 2020 van AVINED is weer gepubliceerd.

Benchmarkrapporten antibiotica vernieuwd

Jaarlijks ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. AVINED heeft deze rapportages vernieuwd.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibiotica

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica kunnen bij mens en dier voor problemen zorgen. Om de resistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verlagen. De sector werkt hier sinds 2009 aan en met goede resultaten. Zo is bij vleeskuikens een reductie bereikt van 74% in het gebruik en bij kalkoenen 70% (sinds 2011). Bij bedrijven in de legsector is het gebruik van antibiotica al jaren zeer laag. Het gebruik van de voor de mens belangrijk derde keus middelen is in de pluimveesector nog forser gedaald. Kortom, de aanpak werkt.

Antibiotica aanpak

De kern van de aanpak van antibiotica is de centrale registratie van al het gebruik en het benchmarken en beoordelen hiervan bij de bedrijven. Bedrijven met een hoger gebruik van antibiotica worden via het kwaliteitsschema IKB Kip aangesproken. De aanpak stimuleert samenwerking met de dierenarts en andere erfbetreders. In het plan ‘antibiotica pluimveesector 2016-2020’ wordt dit beschreven (zie onderstaande downloads). Dit plan wordt momenteel afgerond. In 2021 volgt er een vervolgplan.

In de pluimveesector wordt veel data verzameld over de bedrijven, dieren en gebruikte antibiotica. Deze geregistreerde data wordt geanalyseerd om bij knelpunten verdere stappen te kunnen zetten. Een goede diergezondheid is essentieel bij het verlagen van het antibioticagebruik. AVINED laat jaarlijks veel veterinair onderzoek doen bij onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Meer over antibiotica

Downloads

Antibioticumgebruik pluimveesector in 2020
Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2020
Plan Antibiotica Pluimveesector 2016-2020
Plan van aanpak reductie antibioticagebruik kalkoensector 2016-2020
Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure
Antibioticumgebruik pluimveesector in 2019