Nieuws

Colistinegebruik gedaald, aandacht blijft belangrijk

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag met een DDDA getal ruim onder de 2.

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.

Sectorrapportage antibiotica 2021 gepubliceerd

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. Het gebruik van antibiotica is wederom gedaald in de vleeskuiken- en legsector.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibiotica

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica kunnen bij mens en dier voor problemen zorgen. Om de resistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verlagen. De sector werkt hier sinds 2009 aan en met goede resultaten. Zo is bij vleeskuikens een reductie bereikt van 81% in het gebruik en bij kalkoenen 76% (sinds 2011). Bij bedrijven in de legsector is het gebruik van antibiotica al jaren zeer laag. Het gebruik van de voor de mens belangrijk derde keus middelen is in de pluimveesector nog forser gedaald. Kortom, de aanpak werkt.

Antibiotica aanpak

De kern van de aanpak van antibiotica is de centrale registratie van al het gebruik en het benchmarken en beoordelen hiervan bij de bedrijven. Bedrijven met een hoger gebruik van antibiotica worden via het kwaliteitsschema IKB Kip aangesproken. De aanpak stimuleert samenwerking met de dierenarts en andere erfbetreders.  De antibiotica aanpak is dynamisch en wordt geregeld aangepast n.a.v. besprekingen in de algemene werkgroep antibiotica pluimveesector of in de specifieke sectorwerkgroepen kalkoen, leg en opfok vlees.

In de pluimveesector wordt veel data verzameld over de bedrijven, dieren en gebruikte antibiotica. Deze geregistreerde data wordt geanalyseerd om bij knelpunten verdere stappen te kunnen zetten. Een goede diergezondheid is essentieel bij het verlagen van het antibioticagebruik. AVINED laat jaarlijks veel veterinair onderzoek doen bij onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Meer over antibiotica

Downloads

Antibioticumgebruik pluimveesector in 2021
Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2021
Leidraad verbeterplan legsector (colistine)
Plan Antibiotica Pluimveesector 2016-2020
Plan van aanpak reductie antibioticagebruik kalkoensector 2016-2020
Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica
Rekenmethode antibiotica: Standard Operating Procedure