Nieuws

Kipnet succesvol gemigreerd naar Kip

De langverwachte overgang van Kipnet naar het KIP-systeem is geslaagd! Sinds 22 november hebben alle gebruikers toegang tot het nieuwe platform.

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen.

Nieuw in 'Mijn AVINED': dieraantallen per stal

Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len).

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

VKI-formulieren

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI). Deze informatie moet 24 uur vóór de slacht bij de slachterij aanwezig zijn.

VKI geeft informatie over de geleverde dieren met bestemming slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de slachterij en de NVWA bij het slachten en het keuren extra moeten opletten. Zo draagt de informatie bij aan een optimale veiligheid van het vlees. Als gratis service biedt AVINED een aantal VKI-formulieren aan.

Het VKI-formulier voor vleeskuikens bevat voorkeuzenlijsten. Deze lijsten dienen als invulhulp, maar zijn niet bedoeld ter vervanging van de informatie van de dierenarts en de leverancier. Controleer de voorkeuzenlijsten goed aan de hand van de informatie van de dierenarts en de leverancier.

Downloads

VKI-formulier vleeskuikens
VKI-formulier vermeerderingsdieren
VKI-formulier overig pluimvee
VKI-formulier leghennen
VKI-formulier kalkoenen
BE - VKI-formulier vleeskuikens
ENG - Food chain information form poultry
DE - Erklärung bez. Informationen zur Lebensmittelkette Masthühner
FR - Formulaire d'informations FR - sur la chaine alimentaire volaille