Nieuws

Facturatie door AVINED

Deze week worden de jaarlijkse facturen verstuurd voor de databases voor identificatie en registratie, antibioticaregistratie en registratie van salmonella-uitslagen.

Registratie leghanen

Houdt u leghanen? Zorg dan dat u deze dieren conform de geldende regelgeving juist registreert in MijnAVINED (KIP-systeem).

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

VKI-formulieren

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI). Deze informatie moet 24 uur vóór de slacht bij de slachterij aanwezig zijn.

VKI geeft informatie over de geleverde dieren met bestemming slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de slachterij en de NVWA bij het slachten en het keuren extra moeten opletten. Zo draagt de informatie bij aan een optimale veiligheid van het vlees. Als gratis service biedt AVINED een aantal VKI-formulieren aan.

Het VKI-formulier voor vleeskuikens bevat voorkeuzenlijsten. Deze lijsten dienen als invulhulp, maar zijn niet bedoeld ter vervanging van de informatie van de dierenarts en de leverancier. Controleer de voorkeuzenlijsten goed aan de hand van de informatie van de dierenarts en de leverancier.

Downloads

VKI-formulier vleeskuikens
VKI-formulier vermeerderingsdieren
VKI-formulier overig pluimvee
VKI-formulier leghennen
VKI-formulier kalkoenen
BE - VKI-formulier vleeskuikens
ENG - Food chain information form poultry
DE - Erklärung bez. Informationen zur Lebensmittelkette Masthühner
FR - Formulaire d'informations FR - sur la chaine alimentaire volaille