Nieuws

Deelnemersbijdrage 2021 is vastgesteld

De deelnemersbijdrage voor HOSOWO-instanties is voor 2020 vastgesteld op €150,- per certificaat. De HOSOWO-regeling bestaat uit vier erkenningen waar een certificaat voor behaald kan worden: monsterneming hygiënogram, monsterneming stalonderzoek, monsterneming drinkwater en analyse hygiënogram. Met de inning van de deelnemersbijdrage kan invulling gegeven worden aan de plannen in het jaarplan 2021. Naar verwachting zal de

Wijzigingen per 1 februari 2021

In 2021 zijn er een aantal wijzigingen in de voorschriften voor HOSOWO-instanties. De wijzigingen worden met ingang van 1 februari 2021 doorgevoerd in de voorschriften. Bijna alle wijzigingen zijn het gevolg van het online komen van de E-learning bemonsteren pluimveestallen begin februari 2021. In januari wordt u verder geïnformeerd over het online komen van de

Plannen in 2021

In 2021 zetten we in op het verbeteren van de HOSOWO-regeling. Zo is de E-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ begin van het jaar 2021 gereed en verduidelijken we de voorschriften verder. Ook in het komende jaar informeren we u zoveel mogelijk via onze nieuwsbrieven. Uiteraard staan we ook weer klaar om al uw vragen over de regeling

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

HOSOWO

Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn deelnemers verplicht om op bepaalde momenten een hygiënogram, stalonderzoek of drinkwateronderzoek te laten uitvoeren. De monsterneming hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek mogen worden uitgevoerd door een erkende HOSOWO-instantie of door de dierenarts waarmee de pluimveehouder een IKB-overeenkomst mee heeft afgesloten. Voor de analyse van het hygiënogram mag enkel een laboratorium ingeschakeld worden dat erkend is als HOSOWO-instantie voor de HOSOWO-activiteit ‘Analyse hygiënogram’. Stichting AVINED beheert de kwaliteitsregeling voor HOSOWO-instanties.

HOSOWO-instanties en laboratoria

Erkende HOSOWO-instanties

Klik hier voor een overzicht van de erkende HOSOWO-instanties. Let op: dit overzicht kan wijzigen, raadpleeg het dus regelmatig.

Erkende laboratoria Salmonella

Het register met erkende laboratoria Salmonella t.b.v. van het stalonderzoek vindt u terug via deze pagina.

Erkende Nederlandse laboratoria analyse drinkwateronderzoek

U kunt hier een overzicht raadplegen met Nederlandse laboratoria die erkend zijn voor analyse drinkwateronderzoek.

Disclaimer – Let op: dit overzicht is enkel als service richting de pluimveehouder. Ga altijd zelf na of het laboratorium ten tijde van het inschakelen voor de analyse van het drinkwateronderzoek een geldig accreditaat (NEN-EN-ISO 17025) heeft en veedrinkwater of drinkwater in de scope heeft. Ook moet er minimaal één bacteriologisch en één chemische parameter in de scope opgenomen zijn voor analyse drinkwateronderzoek.

Deelname en tarieven

Wilt u deelnemen aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties? Meld u dan aan bij de Certificerende Instantie, Kiwa VERIN (088 – 998 43 10 of via info@kiwaverin.nl). De tarieven voor deelname aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties bestaan uit meerdere kostenposten:

1. Deelnemersbijdrage

Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2021 vastgesteld. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door AVINED gefactureerd.

De deelnemersbijdrage voor 2021 is €150,- (excl. BTW).

Dit betaalt u per certificaat voor:

  • Monsterneming hygiënogram
  • Analyse hygiënogram
  • Monsterneming stalonderzoek
  • Monsterneming drinkwateronderzoek

2. Controle, beoordeling en certificering

Kiwa VERIN voert de controle, beoordeling en certificering uit. Voor informatie over de tarieven voor de controle, beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN.

Downloads

Voorschriften HOSOWO-instanties
Certificatiecriteria HOSOWO-instanties
Geschillenreglement HOSOWO-instanties
Deelnemersovereenkomst HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties WORD
Voorschriften HOSOWO Instanties Versie Met Zichtbare Wijzigingen (per 01 02 2021)
Voorschriften HOSOWO Instanties (per 01 02 2021)
Register met erkende laboratoria voor drinkwateronderzoek
Register voor erkende HOSOWO instanties