Nieuws

NIEUW: e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

De e-learning is een onderdeel van het kwalificatieproces van (nieuwe) medewerkers. HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren zijn verplicht om hun monsternemers de e-learning te laten volgen. Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Deelnemersbijdrage 2021 is vastgesteld

De deelnemersbijdrage voor HOSOWO-instanties is voor 2020 vastgesteld op €150,- per certificaat. De HOSOWO-regeling bestaat uit vier erkenningen waar een certificaat voor behaald kan worden: monsterneming hygiënogram, monsterneming stalonderzoek, monsterneming drinkwater en analyse hygiënogram. Met de inning van de deelnemersbijdrage kan invulling gegeven worden aan de plannen in het jaarplan 2021. Naar verwachting zal de

Wijzigingen per 1 februari 2021

In 2021 zijn er een aantal wijzigingen in de voorschriften voor HOSOWO-instanties. De wijzigingen worden met ingang van 1 februari 2021 doorgevoerd in de voorschriften. Bijna alle wijzigingen zijn het gevolg van het online komen van de E-learning bemonsteren pluimveestallen begin februari 2021. In januari wordt u verder geïnformeerd over het online komen van de

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

HOSOWO

Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn deelnemers verplicht om op bepaalde momenten een hygiënogram, stalonderzoek of drinkwateronderzoek te laten uitvoeren. De monsterneming hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek mogen worden uitgevoerd door een erkende HOSOWO-instantie of door de dierenarts waarmee de pluimveehouder een IKB-overeenkomst mee heeft afgesloten. Voor de analyse van het hygiënogram mag enkel een laboratorium ingeschakeld worden dat erkend is als HOSOWO-instantie voor de HOSOWO-activiteit ‘Analyse hygiënogram’. Stichting AVINED beheert de kwaliteitsregeling voor HOSOWO-instanties.

Meer informatie over:

Downloads

Voorschriften HOSOWO Instanties
Certificatiecriteria HOSOWO-instanties
Geschillenreglement HOSOWO-instanties
Deelnemersovereenkomst HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties WORD
Register met erkende laboratoria voor drinkwateronderzoek
Register voor erkende HOSOWO instanties