Nieuws

Deelnemersbijdrage 2023 is vastgesteld

Het AVINED-bestuur heeft de deelnemersbijdrage voor HOSOWO-instanties voor 2023 vastgesteld op €190,- per certificaat.

HOSOWO | Facturatie eenmalige bedrage e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

Uiterlijk begin juni wordt de eenmalige startbijdrage voor deelnemers aan de e-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ gefactureerd.

HOSOWO | E-learning sinds 1 februari verplicht voor nieuwe monsternemers en bij jaarlijkse opfrisdag

Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren, door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

HOSOWO

Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn deelnemers verplicht om op bepaalde momenten een hygiënogram, stalonderzoek of drinkwateronderzoek te laten uitvoeren. De monsterneming hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek mogen worden uitgevoerd door een erkende HOSOWO-instantie of door de dierenarts waarmee de pluimveehouder een IKB-overeenkomst mee heeft afgesloten. Voor de analyse van het hygiënogram mag enkel een laboratorium ingeschakeld worden dat erkend is als HOSOWO-instantie voor de HOSOWO-activiteit ‘Analyse hygiënogram’. Stichting AVINED beheert de kwaliteitsregeling voor HOSOWO-instanties.

Meer informatie over:

Downloads

Algemene Voorwaarden HOSOWO Instanties
Voorschriften HOSOWO Instanties
Certificatiecriteria HOSOWO-instanties
Geschillenreglement HOSOWO-instanties
Deelnemersovereenkomst HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties
Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties WORD