Nieuws

IKB PSB: Wijzigingen per 1 september 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

IKB PSB: Aangescherpte wetgeving voor gebruik Precursors (uitgangsstoffen)

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van grondstoffen in het kader van terrorisme, is vanaf 1 februari 2021 de verordening EU 2019/1148 van kracht.

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB certificatieschema

Binnen IKB PSB zijn er drie soorten erkenningen per PSB-activiteit mogelijk:

  1. Nederland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  2. Nederland-erkenning ZZP’er: van toepassing voor ZZP’ers die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  3. Buitenland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die enkel op buitenlands grondgebied werkzaamheden willen uitvoeren. Met deze erkenning is het niet mogelijk om op Nederlands grondgebied werkzaamheden uit te voeren.

In de voorschriften IKB PSB kunt u vinden welke voorschriften voor welke erkenning van toepassing zijn.

Downloads

Uitvoeringsbesluit IKB PSB (geldig vanaf 11 januari 2021)
0 - Algemene Voorwaarden IKB PSB
0 - Algemene Voorwaarden IKB PSB (met ingang van 1 september 2021 - met zichtbare wijzigingen)
1.1 - Voorschriften IKB PSB
1.1 - Voorschriften IKB PSB (met ingang van 1 september 2021 - met zichtbare wijzigingen)
2 - Certificatiecriteria IKB PSB
2 - Certificatiecriteria IKB PSB (met ingang van 1 september 2021 - met zichtbare wijzigingen)
3 - Geschillenreglement IKB PSB
4 - Keurmerkreglement IKB PSB
5 - Reglement Salmonella onderzoek
6 - Deelnemersovereenkomst IKB PSB
7 - Erkenningsvoorwaarden cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
8 - Erkenningsvoorwaarden CI's IKB PSB
8 - Erkenningsvoorwaarden CI's IKB PSB (met ingang van 1 september 2021 - met zichtbare wijzigingen)
9 - Reglement adviescommissie IKB PSB
10 - Klachtenreglement IKB PSB
Voorbeeld werkinstructie entbedrijf
Voorbeeld werkinstructie laadbedrijf
voorbeeld werkinstructie ontsmettingsbedrijf
voorbeeld werkinnstructie reinigingsbedrijf
voorbeeld werkinstructie plaagdierbeheersingsbedrijf