Nieuws

Vogelgriep en IKB PSB - uitvoeringsbesluit ingesteld

Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de situatie rondom vogelgriep. Aangezien de dreiging van vogelgriep groot blijft en de vogeltrek nog niet is voltooid, willen wij nogmaals enkele punten benadrukken.

Het opstellen van een RI&E wordt makkelijker

In onze nieuwsbrieven is al meermaals stilgestaan bij het belang van het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Als werkgever (uitgezonderd ZZP’ers) bent u daarnaast ook wettelijk verplicht om een RI&E te hebben opgesteld. Vanuit IKB PSB zijn ook ZZP’ers hiertoe verplicht. Het belang van een RI&E wordt momenteel ook door diverse media

Wijzigingen IKB PSB per 1 februari 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Er zijn geen nieuwe voorschriften toegevoegd. Wel zijn er een aantal voorschriften verwijderd. Per 1 februari 2021 worden deze wijzigingen doorgevoerd

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB certificatieschema

Binnen IKB PSB zijn er drie soorten erkenningen per PSB-activiteit mogelijk:

  1. Nederland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  2. Nederland-erkenning ZZP’er: van toepassing voor ZZP’ers die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  3. Buitenland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die enkel op buitenlands grondgebied werkzaamheden willen uitvoeren. Met deze erkenning is het niet mogelijk om op Nederlands grondgebied werkzaamheden uit te voeren.

In de voorschriften IKB PSB kunt u vinden welke voorschriften voor welke erkenning van toepassing zijn.

Downloads

Uitvoeringsbesluit IKB PSB (geldig vanaf 11 januari 2021)
0 - Algemene voorwaarden IKB PSB
0 - Algemene Voorwaarden IKB PSB (geldig met ingang van 01-02-2021)
0 - Algemene Voorwaarden IKB PSB - met zichtbare wijzigingen (geldig met ingang van 01-02-2021)
1.1 - Voorschriften IKB PSB
1.1 - Voorschriften IKB PSB (geldig met ingang van 01-02-2021)
1.1 - Voorschriften IKB PSB - met Zichtbare Wijzigingen (geldig met ingang van 01-02-2021)
2 - Certificatiecriteria IKB PSB
2 - Certificatiecriteria IKB PSB (geldig met ingang van 01-02-2021)
2 - Certificatiecriteria IKB PSB - met zichtbare wijzigingen (geldig met ingang van 01-02-2021)
3 - Geschillenreglement IKB PSB
3 - Geschillenreglement IKB PSB (geldig met ingang van 01-02-2021)
3 - Geschillenreglement IKB PSB - met zichtbare wijzigingen (geldig met ingang van 01-02-2021)
4 - Keurmerkreglement IKB PSB
5 - Reglement Salmonella onderzoek
6 - Deelnemersovereenkomst IKB PSB
7 - Erkenningsvoorwaarden cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
8 - Erkenningsvoorwaarden CI's IKB PSB
9 - Reglement adviescommissie IKB PSB
10 - Klachtenreglement IKB PSB
Voorbeeld werkinstructie entbedrijf
Voorbeeld werkinstructie laadbedrijf
voorbeeld werkinstructie ontsmettingsbedrijf
voorbeeld werkinnstructie reinigingsbedrijf
voorbeeld werkinstructie plaagdierbeheersingsbedrijf