Nieuws

Insleeprisico vogelgriep hoog in Nederland (13 april 2021)

Uit een nieuwe risico-inschatting van de ‘deskundigengroep dierziekten’ wordt het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven hoog ingeschat. Dit blijkt uit de kamerbrief van het ministerie van LNV van 12 april. Er circuleert namelijk nog steeds hoogpathogeen vogelgriepvirus in de Nederlandse wilde vogels. Het aantal besmette vogels neemt wel af. Er is nu een kleine kans dat trekvogels

Vogelgriepvirus nog steeds actief (16 maart 2021)

Het H5N8-virus is nog steeds actief in Europa. Met name in Duitsland zijn in de laatste week veel vogelgriepuitbraken gemeld.

Vogelgriepvirus blijft opduiken in Europa (5 maart 2021)

Het vogelgriepvirus blijft in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn in Duitsland de laatste week veel HPAI uitbraken gemeld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De virusdruk is het hoogst in de vogeltrekperiode (november t/m maart). Het virus komt via een ‘drager’ bij kippen, zoals ongedierte, (regen)water, uitwerpselen, en lucht. De directe gevolgen van een vogelgriep-besmetting op een commercieel pluimveebedrijf zijn groot. De bestrijdingskosten voor bestrijdingsplichtige vogelgriep worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF).

In het najaar van 2020 zijn verschillende pluimveebedrijven getroffen door het vogelgriepvirus (H5). Het gaat om hoog- en laagpathogene varianten van de vogelgriep bij diverse commerciële en hobbybedrijven.

  • Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen om dit te melden bij NVWA. Bel het landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88.
  • Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden in uw omgeving? Lees dan hier wat u kunt doen.
  • Voor een aantal praktische tips voor een goede hygiëne op uw bedrijf vindt u hier meer informatie.
  • Uitsluitseldiagnostiek: als een vogelgriepbesmetting niet uitgesloten kan worden, dan kunnen er monsters worden geanalyseerd door WBVR. De monsters worden ingestuurd door de dierenarts. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De actuele hygiëneprotocollen zijn gepubliceerd op deze website van de NVWA. Ook zijn de protocollen te raadplegen onderaan deze webpagina. Benieuwd welk protocol wanneer van toepassing is? Klik hier.

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Daarom hebben AVINED, LNV en de Dierenbescherming gezamenlijk de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’ ontwikkeld.
Lees hier meer over de roadmap.

Namens verschillende organisaties in de pluimveesector voert AVINED de volgende taken uit rondom vogelgriep:

  • informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen in Nederland en daarbuiten;
  • opstellen van hygiëneprotocollen voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en vervoer van (broed)eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens;
  • afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventie- en bestrijdingsbeleid;
  • afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

 

Downloads

NVWA-lijst geregistreerde wasplaatsen
NVWA-lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen HPAI (22-02-2021)
Veel gestelde vragenlijst - Vogelgriep
Hygieneprotocol - Bezoekers Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Broedeieren En Eendagskuikens
Hygieneprotocol - Laden En Lossen Dieren
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Naar Slachthuis
Hygieneprotocol - Pluimveeservicebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Tussen Commerciele Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Eiervervoer
Hygieneprotocol - Vervoer Van Mest
Hygiëneprotocol - Voor Het Reinigen En Ontsmetten Van Transportmiddelen Voor Het Vervoer Van Diervoeder
Hygiëneprotocol - Strooisel Eendenbedrijven AI
Hygieneprotocol - NZO Dierziekten
Hygieneprotocol - Dienstverleners Primair Bedrijf Retour CRV
Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'