Nieuws

Stand van Zaken vogelgriep (6 december 2021)

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken: vogelgriepsituatie in Europa en voorlopige data intrekking beperkingsgebieden en beschermingsgebieden

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken: nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek, voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd) en vogelgriepsituatie in Europa

Doucheverplichting bij stalbezoek pluimveebedrijven, ook bij uitladen van pluimvee (23 november 2021)

De pluimveeorganisaties hebben in overleg met het ministerie van LNV besloten dat in verband met de aanhoudende dreiging van vogelgriep binnenkort douchen bij stalbezoek op pluimveebedrijven verplicht wordt.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De virusdruk is het hoogst in de vogeltrekperiode (november t/m maart). Het virus komt via een ‘drager’ bij kippen, zoals ongedierte, (regen)water, uitwerpselen, en lucht. De directe gevolgen van een vogelgriep-besmetting op een commercieel pluimveebedrijf zijn groot. De bestrijdingskosten voor bestrijdingsplichtige vogelgriep worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF).

  • Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen om dit te melden bij NVWA. Bel het landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88.
  • Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden in uw omgeving? Lees dan hier wat u kunt doen.
  • Voor een aantal praktische tips voor een goede hygiëne op uw bedrijf vindt u hier meer informatie.
  • Uitsluitseldiagnostiek: als een vogelgriepbesmetting niet uitgesloten kan worden, dan kunnen er monsters worden geanalyseerd door WBVR. De monsters worden ingestuurd door de dierenarts. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De actuele hygiëneprotocollen zijn gepubliceerd op deze website van de NVWA. Ook zijn de protocollen te raadplegen onderaan deze webpagina. Benieuwd welk protocol wanneer van toepassing is? Klik hier.

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Daarom hebben AVINED, LNV en de Dierenbescherming gezamenlijk de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’ ontwikkeld.
Lees hier meer over de roadmap.

Namens verschillende organisaties in de pluimveesector voert AVINED de volgende taken uit rondom vogelgriep:

  • informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen in Nederland en daarbuiten;
  • opstellen van hygiëneprotocollen voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en vervoer van (broed)eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens;
  • afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventie- en bestrijdingsbeleid;
  • afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

 

Downloads

Veelgestelde vragen AI (Versie 24 november 2021)
NVWA-lijst geregistreerde wasplaatsen
NVWA-lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen HPAI (29-10-2021)
Hygieneprotocol - Bezoekers Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Broedeieren En Eendagskuikens
Hygieneprotocol - Laden En Lossen Dieren
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Naar Slachthuis
Hygieneprotocol - Pluimveeservicebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Tussen Commerciele Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Eiervervoer
Hygieneprotocol - Vervoer Van Mest
Hygiëneprotocol - Voor Het Reinigen En Ontsmetten Van Transportmiddelen Voor Het Vervoer Van Diervoeder
Hygiëneprotocol - Strooisel Eendenbedrijven AI
Hygieneprotocol - NZO Dierziekten
Hygieneprotocol - Dienstverleners Primair Bedrijf Retour CRV
Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'