Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Beoordeling vogelgriepsituatie deskundigengroep

Op dit moment is de kans op introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf ‘medium’. Zonder ophokplicht zou dit ‘medium tot hoog’ zijn.

Melden verdenkingen en bioveiligheid

Het ministerie van LNV stelt dat pluimveehouders en dierenartsen verdenkingen van vogelgriep snel melden en ook geregeld monsters insturen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gevolgen HPAI-uitbraak verkleinen via externe maatregelen

Om de gevolgen van een HPAI-uitbraak te verkleinen kan niet alleen gedacht worden aan maatregelen op het bedrijf, maar ook aan externe maatregelen. Een uitbraak van HPAI kan een groot effect hebben op eigenaren en hun gezinnen. Daarom zijn er initiatieven voor psychosociale ondersteuning. Een economische externe maatregel is het beperken van waardevermindering van vrije-uitloopeieren. Als individu heeft u hier niet altijd directe invloed op.

Vraag (anoniem) om hulp

Het ervaren van een uitbraak en vervolgens een ruiming hebben een enorme invloed op de eigenaar/eigenaren en zijn / haar familie en vrienden. Daarom is er meer aandacht nodig voor psychosociale ondersteuning voor deze betrokkenen. De volgende initiatieven zijn reeds ontwikkeld door andere sectoren:

  • Zorg om boer en tuinder
    • De vrijwilligers van ‘Zorg om Boer en Tuinder’ bieden een luisterend oor, telefonisch of tijdens gesprekken aan de keukentafel. Van tegenvallende resultaten, problemen in het opvolgingstrajact of ingrijpende nieuwe regelgeving tot lichamelijke of psychische klachten of gevolgen van ingrijpende dierziektes. De hulp is vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
  • AgroZorgwijzer
    • De zuivelsector creëerde samen met professionele instanties een vangnet voor agrariërs met psychosociale problemen. De website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en tips hoe het gesprek aan te gaan met uw familielid, vriend(in) of collega. Agrozorgwijzer heeft de Agro-zorgnetwerkkaart ontwikkeld. Zo weet u waar je als agrariër terecht kunt voor passende hulp. Klik hier om de kaart te bekijken.

Momenteel werkt een werkgroep aan een stappenplan om de vindbaarheid van agrarische organisaties en (regulier) psychosociale hulpverleningsinstanties te vergroten / verbeteren. Ook wordt er nagedacht over de uitbereiding van de Agrozorgwijzer richting de pluimvee- en varkenssector. Zo komt er meer aandacht voor psychosociale ondersteuning voor boeren.

Haal jaarlijks de seizoensgriepprik

Een vogelgriepvirus kan zoönotisch zijn, en daardoor voor u als pluimveehouder of erfbetreder besmettelijk zijn. Haal daarom jaarlijks ter bescherming de seizoensgriepprik. In het ‘Draaiboek aviaire influenza maatregelen op een bedrijf’ adviseert het RIVM ook de griepprik voor mensen die werkzaam zijn in de pluimveesector, als preventieve maatregel voor de volksgezondheid bij hoog- én laagpathogene vogelgriep. Lees hier meer over hier draaiboek van het RIVM.

Beperken waardevermindering vrije-uitloopeieren (>16 weken)

Eieren van vrije-uitloopbedrijven waarvan de kippen langer dan 16 weken zijn opgehokt, verliezen de status als vrije-uitloop-ei. Deze moeten vervolgens vermarkt worden als regulier scharrelei. Met een economische schade tot gevolg. Buitenlandse afnemers van eieren willen het complete segment aan eieren uit Nederland kunnen importeren. Het niet kunnen leveren van vrije uitloopeieren kan daardoor ook leiden tot marktverlies op langere termijn. Hiervoor zijn diverse lobby-activiteiten uitgezet. Dit is echter een actie met een lange adem.