Nieuws

Pilot GD: relatie tussen pootproblemen en opname voedingsstoffen?

Is er een relatie tussen pootproblemen en veranderde opname van voedingsstoffen? In een verkennende pilot zocht GD het in opdracht van de pluimveesector (AVINED) uit.

IKB Kip: Jaarplan en deelnemersbijdrage 2022

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2022 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

IKB Kip: Vogelgriep en het bezoekersprotocol

De stal of andere vogelverblijfplaats mag alleen betreden worden als dit noodzakelijk is. U kunt uw bezoekers helpen zich aan de hygiëneprotocollen te houden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanmelden en tarieven

Aanmelden voor IKB Kip, en daarmee deelnemen aan dé kwaliteitsregeling voor de hele pluimveevleessector, kan via een Certificerende Instantie (CI). De CI’s controleren en beoordelen nieuwe IKB Kip deelnemers tijdens een erkenningscontrole. Wanneer de erkenningscontrole akkoord is wordt het IKB Kip certificaat uitgereikt, waarna er jaarlijks een hercontrole plaatsvind.

Stappenplan IKB Kip deelname

 • Meldt u aan bij een CI om een afspraak te maken voor een erkenningscontrole.
 • Kijk als voorbereiding op de erkenningscontrole bij de IKB Kip-voorschriften die gelden voor uw bedrijf. De handige afvinklijsten geven een overzicht van documenten die u alvast klaar kunt leggen voor de controle.
 • Voorafgaand (of bij aanvang van) de erkenningscontrole wordt een deelnemersovereenkomst ondertekend.
 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het IKB Kip-register.
 • Een certificaat is in beginsel geldig tot 31 december van het volgende kalenderjaar.
 • Voor afloop van uw huidige certificaat wordt een hercontrole uitgevoerd (minimaal jaarlijks). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

Certificerende Instantie

De schemabeheerder IKB Kip heeft CI’s erkend die zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 17065. U kiest zelf met welke CI u zaken wilt doen. Met deze CI sluit u een overeenkomst. De kosten voor controle en certificering worden door de CI bepaald. Voor meer informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. kunt u contact opnemen met de CI.

Vinçotte Nederland B.V.

Telefoonnummer: 088 472 23 50
E-mail: livestock@vincotte.nl
Internet: www.vincotte.nl

KIWA VERIN

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2022

Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijk kosten.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2022. Deze is gelijk aan de initiële deelnemersbijdrage 2021.

IKB-deelnemers Deelnemersbijdrage 2022 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 265,-
Slachterijen/uitsnijderijen € 750,-
Broederijen € 750,-
Hoofdlocatie Multisite € 2500,- plus € 30,- per sublocatie

 

Activiteiten 2022

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Beheer certificatieschema IKB Kip
 • Promotie van IKB Kip en de deelnemers: IKB Kip, dat is kip van goede afkoms
 • Afstemming met de sector – onder andere via het CCvD IKB Kip
 • Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
 • Aansturing van en toezicht op CI’s
 • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
 • Beheer IKB-database – met onder andere alle controlerapporten en alle deelnemers

In 2022 zetten we naast deze reguliere werkzaamheden in op o.a. de volgende speerpunten:

 1. Via de pay-off ‘IKB Kip, dat is kip van goede afkomst’ de meerwaarde van IKB Kip vergroten;
 2. Scherp zijn op de doeltreffendheid van IKB Kip; bereiken we de doelen?
 3. Verdere harmonisatie binnen de keten;
 4. Aandacht voor nog betere communicatie en promotie.

Klik hier voor het Jaarplan van IKB Kip.