Nieuws

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Praktische Hilfsmittel für IKB-Teilnehmer

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanmelden en tarieven

Aanmelden voor IKB Kip, en daarmee deelnemen aan dé kwaliteitsregeling voor de hele pluimveevleessector, kan via een Certificerende Instantie (CI). De CI’s controleren en beoordelen nieuwe IKB Kip deelnemers tijdens een erkenningscontrole. Wanneer de erkenningscontrole akkoord is wordt het IKB Kip certificaat uitgereikt, waarna er jaarlijks een hercontrole plaatsvindt.

Stappenplan IKB Kip deelname

 • Meldt u aan bij een CI om een afspraak te maken voor een erkenningscontrole.
 • Kijk als voorbereiding op de erkenningscontrole bij de IKB Kip-voorschriften die gelden voor uw bedrijf. De tools geven o.a. een overzicht van documenten die u alvast klaar kunt leggen voor de controle.
 • Voorafgaand aan (of bij aanvang van) de erkenningscontrole wordt een deelnemersovereenkomst ondertekend.
 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het IKB Kip-register.
 • Een certificaat is in beginsel geldig tot 31 december van het volgende kalenderjaar.
 • Voor afloop van uw huidige certificaat wordt een hercontrole uitgevoerd (minimaal jaarlijks). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

Certificerende Instantie

De schemabeheerder IKB Kip erkent CI’s die zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 17065. Met de CI sluit u een overeenkomst. De kosten voor controle en certificering worden door de CI bepaald. Voor meer informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. kunt u contact opnemen met de CI.

KIWA VERIN

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2024

Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en tegen zo laag mogelijke kosten.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2024.

IKB-deelnemers Deelnemersbijdrage 2024 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 320,-
Broederijen, slachterijen en uitsnijderijen € 900,-
Hoofdlocatie Multisite € 2.950,- plus € 40,- per sublocatie

Activiteiten 2024

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Beheer certificatieschema IKB Kip
 • Promotie van IKB Kip en de deelnemers: IKB Kip, dat is kip van goede afkomst
 • Afstemming met de sector – onder andere via het CCvD IKB Kip
 • Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
 • Aansturing van en toezicht op CI’s
 • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
 • Beheer IKB-database – met onder andere alle controlerapporten en alle deelnemers

In 2024 zetten we naast deze reguliere werkzaamheden in op o.a. de volgende speerpunten:

 1. IKB Kip, een systeem om trots op te blijven, o.a. door het versterken van de brede basis.
 2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door controleprestaties van deelnemers te monitoren, om te zien waar verbetering mogelijk is.
 3. Schema en schemabeheer, op goede en eerlijke werkwijze, samen met het CCvD.
 4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en IT-tool.

Klik hier voor het jaarplan 2024 van IKB Kip. Later volgt een samengesteld jaarplan voor alle AVINED-dossiers.