Nieuws

IKB Kip: Amendments to IKB Kip with effect from 1 June 2023

We would like to draw your attention again to the amendments to the IKB Kip certification scheme.

Wijzigingen IKB Kip per 1 juni 2023

Wij brengen graag de wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip nogmaals onder uw aandacht. De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni 2023.

Meldplicht IKB Kip deelnemer

Iedere IKB Kip deelnemer is verplicht om alle incidenten op het eigen bedrijf binnen 24 uur na constatering te melden bij de schemabeheerder.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanmelden en tarieven

Aanmelden voor IKB Kip, en daarmee deelnemen aan dé kwaliteitsregeling voor de hele pluimveevleessector, kan via een Certificerende Instantie (CI). De CI’s controleren en beoordelen nieuwe IKB Kip deelnemers tijdens een erkenningscontrole. Wanneer de erkenningscontrole akkoord is wordt het IKB Kip certificaat uitgereikt, waarna er jaarlijks een hercontrole plaatsvindt.

Stappenplan IKB Kip deelname

 • Meldt u aan bij een CI om een afspraak te maken voor een erkenningscontrole.
 • Kijk als voorbereiding op de erkenningscontrole bij de IKB Kip-voorschriften die gelden voor uw bedrijf. De handige afvinklijsten geven een overzicht van documenten die u alvast klaar kunt leggen voor de controle.
 • Voorafgaand aan (of bij aanvang van) de erkenningscontrole wordt een deelnemersovereenkomst ondertekend.
 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het IKB Kip-register.
 • Een certificaat is in beginsel geldig tot 31 december van het volgende kalenderjaar.
 • Voor afloop van uw huidige certificaat wordt een hercontrole uitgevoerd (minimaal jaarlijks). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

Certificerende Instantie

De schemabeheerder IKB Kip heeft CI’s erkend die zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 17065. U kiest zelf met welke CI u zaken wilt doen. Met deze CI sluit u een overeenkomst. De kosten voor controle en certificering worden door de CI bepaald. Voor meer informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. kunt u contact opnemen met de CI.

KIWA VERIN

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl

Vinçotte Nederland en Kiwa VERIN zijn gaan samenwerken per 1 januari 2023. De activiteiten zijn voortgezet onder de naam Kiwa VERIN. De CI’s informeren hun klanten over eventuele wijzigingen en ook wij houden u op de hoogte.

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijk kosten.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2023.

IKB-deelnemers Deelnemersbijdrage 2023 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 290,-
Broederijen, slachterijen en uitsnijderijen € 820,-
Hoofdlocatie Multisite € 2.700,- plus € 33,- per sublocatie

Activiteiten 2023

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Beheer certificatieschema IKB Kip
 • Promotie van IKB Kip en de deelnemers: IKB Kip, dat is kip van goede afkomst
 • Afstemming met de sector – onder andere via het CCvD IKB Kip
 • Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
 • Aansturing van en toezicht op CI’s
 • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
 • Beheer IKB-database – met onder andere alle controlerapporten en alle deelnemers

In 2023 zetten we naast deze reguliere werkzaamheden in op o.a. de volgende speerpunten:

 1. Samen naar een systeem om trots op te blijven, o.a. door promotie van uitleg over IKB Kip.
 2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door doelstellingen helder te hebben en het bereiken daarvan te monitoren.
 3. Schema en schemabeheer, op goed en eerlijke wijze conform ISO 17065 en Ketenborging.nl
 4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en goede bereikbaarheid van het secretariaat.

Klik hier voor het jaarplan 2023 van IKB Kip. Later volgt een samengesteld jaarplan voor alle AVINED-dossiers.