Nieuws

Waakzaamheid bij inzet ruwvoeders uit overstromingsgebieden

Wees waakzaam bij het gebruik van ruwvoeder uit door overstromingen getroffen gebieden.

Controleer register IKB erkende pluimveeservicebedrijven

Er zijn signalen uit het veld gekomen dat een (nog) niet gecertificeerd pluimveeservice bedrijf werkzaam is geweest op IKB erkende pluimveebedrijven. In de nieuwsbrief van maart staan diverse situaties uitgelegd. Nogmaals benadrukken wij dat u alleen pluimveeservicebedrijven mag inschakelen die vermeld staan op het register met IKB PSB erkende bedrijven. Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Als

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

Blijf alert op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol na te leven kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanmelden en tarieven

Aanmelden voor IKB Kip, en daarmee deelnemen aan dé kwaliteitsregeling voor de hele pluimveevleessector, kan via een Certificerende Instantie (CI). De CI’s controleren en beoordelen nieuwe IKB Kip deelnemers tijdens een erkenningscontrole. Wanneer de erkenningscontrole akkoord is wordt het IKB Kip certificaat uitgereikt, waarna er jaarlijks een hercontrole plaatsvind.

Stappenplan IKB Kip deelname

 • Meldt u aan bij een CI om een afspraak te maken voor een erkenningscontrole.
 • Kijk als voorbereiding op de erkenningscontrole bij de IKB Kip-voorschriften die gelden voor uw bedrijf. De handige afvinklijsten geven een overzicht van documenten die u alvast klaar kunt leggen voor de controle.
 • Voorafgaand (of bij aanvang van) de erkenningscontrole wordt een deelnemersovereenkomst ondertekend.
 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het IKB Kip-register.
 • Een certificaat is in beginsel geldig tot 31 december van het volgende kalenderjaar.
 • Voor afloop van uw huidige certificaat wordt een hercontrole uitgevoerd (minimaal jaarlijks). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

Certificerende Instantie

De schemabeheerder IKB Kip heeft CI’s erkend die zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 17065. U kiest zelf met welke CI u zaken wilt doen. Met deze CI sluit u een overeenkomst. De kosten voor controle en certificering worden door de CI bepaald. Voor meer informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. kunt u contact opnemen met de CI.

Vinçotte Nederland B.V.

Telefoonnummer: 088 472 23 50
E-mail: livestock@vincotte.nl
Internet: www.vincotte.nl

KIWA VERIN

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2021

Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijk kosten.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2021.

IKB-deelnemers Deelnemersbijdrage 2021 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 265,-
Slachterijen/uitsnijderijen € 750,-
Broederijen € 750,-
Hoofdlocatie Multisite € 2500,- plus € 30,- per sublocatie

 

Gezien de huidige situatie, is besloten om in 2021 een eenmalige tegemoetkoming te geven op de deelnemersbijdrage. In 2021 wordt per certificaat een tegemoetkoming van € 150 verrekend t.o.v. de hierboven genoemde deelnemersbijdragen.

Activiteiten 2021

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Beheer certificatieschema IKB Kip
 • Afstemming sector – onder andere via Centraal College van Deskundigen (CCvD) van IKB Kip
 • Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
 • Aansturing van en toezicht op CI’s
 • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
 • Beheer IKB-database – in deze database staan onder andere alle IKB-controlerapporten en een overzicht van alle deelnemers

In 2021 zetten we naast deze reguliere werkzaamheden in op o.a. de volgende speerpunten:

 1. Samen naar een systeem om trots op te blijven – o.a. herpositionering van IKB Kip en vergroting van de waardering;
 2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema – o.a. integratie van databanken voor meer efficiëntie;
 3. Schema en schemabeheer – o.a. harmonisatie binnen de keten;
 4. Ondersteuning van deelnemers – o.a. goede communicatie met deelnemers en promotie.

Klik hier voor het totale Jaarplan van Stichting AVINED.