Nieuws

Fusie pluimvee stichtingen

Stichting OVONED en Stichting PLUIMNED zijn gefuseerd in Stichting AVINED. Stichting AVINED zal doorgaan als dé erkende brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse pluimveesector.

Brief aan informateur: Onze pluimveesector is het meest vooruitstrevend in de wereld!

Lees hier de brief die de pluimveeorganisaties COBK, LTO/NOP, NVP, Anevei en NEPLUVI, verenigd in AVINED, hebben gestuurd aan de informateurs.

Pluimveesector luidt de noodklok over vangmethode

Op 3 juni jl. heeft de pluimveesector van de NVWA te horen gekregen dat zij gehoor zullen geven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die Wakker Dier heeft aangespannen. Die uitspraak betekent dat LNV/NVWA moet gaan onderzoeken of drie pluimveeservicebedrijven bij het vangen van pluimvee de EU-Transportverordening overtreden door pluimvee bij de

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Kip

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daarvan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

Ben Beerens LTO/NOP
Marjan Langeveld LTO/NOP
Frederiek Claeys COBK
Johan Kollenstart COBK
Dick Schieven NVP
Vacant NVP
René Welpelo NEPLUVI
Jaap Hamming NEPLUVI
Roelof Dees NEPLUVI
Ilse Roosenbrand CBL
Manfred Hessing Nevedi
Ferry Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
Mieke Matthijs KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) AVINED