Nieuws

Facturatie door AVINED

Deze week worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen) en AVV onderzoeksbijdrage verzonden.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Een goed 2023 gewenst!

Wij wensen u prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor het jaar 2023 toe. Ook in 2023 staan wij met de vertegenwoordigers uit het CCvD IKB Kip, weer in voor een sterk schema waarin een ‘license to produce’ in de hele pluimveevleesketen voorop staat

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Kip

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daarvan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

Melvin Hazeleger LTO/NOP
Marjan Langeveld LTO/NOP
Frederiek Claeys COBK
Johan Kollenstart COBK
Dick Schieven NVP
Vacant NVP
Eeke Bruntink NEPLUVI
Jaap Hamming NEPLUVI
Sjoert Frankes NEPLUVI
Ilse Roosenbrand CBL
Manfred Hessing Nevedi
Bas Rodenburg Maatschappelijke geledingen
Suzanne Bosman KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) AVINED