Nieuws

Jaarplan 2021 gepubliceerd

Benieuwd naar deze plannen en andere activiteiten binnen AVINED, PLUIMNED en OVONED? Bekijk dan het jaarplan.

Jaarplannen OVONED 2020 gepubliceerd

OVONED houdt zich o.a. bezig met het afronden van de versterking van IKB Ei, meer communicatie over de meerwaarde van IKB én het optimaliseren van de controles.

Jaarplannen 2020 gepubliceerd

Waar houdt AVINED zich in 2020 mee bezig? De plannen en activiteiten voor 2020 zijn nu terug te vinden in de jaarplannen

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Kip

Stichting PLUIMNED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daavan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

Ben Beerens LTO/NOP
Marjan Langeveld LTO/NOP
Wout van Wolfswinkel COBK
Johan Kollenstart COBK
Dick Schieven NVP
vacant NVP
René Welpelo NEPLUVI
Jaap Hamming NEPLUVI
R. Dees NEPLUVI
vacant CBL
M. Hessing Nevedi
Ferry Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
M.Matthijs KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) PLUIMNED