Nieuws

Internetconsultatie handelsnormen

Op verzoek van de belangenbehartigers heeft AVINED vanuit de Nederlandse pluimveesector een reactie op de internetconsultatie handelsnormen ingediend.

Jaarplan 2021 gepubliceerd

Benieuwd naar deze plannen en andere activiteiten binnen AVINED, PLUIMNED en OVONED? Bekijk dan het jaarplan.

Jaarplannen OVONED 2020 gepubliceerd

OVONED houdt zich o.a. bezig met het afronden van de versterking van IKB Ei, meer communicatie over de meerwaarde van IKB én het optimaliseren van de controles.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Kip

Stichting PLUIMNED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daavan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

Ben Beerens LTO/NOP
Marjan Langeveld LTO/NOP
Wout van Wolfswinkel COBK
Johan Kollenstart COBK
Dick Schieven NVP
vacant NVP
René Welpelo NEPLUVI
Jaap Hamming NEPLUVI
Roelof Dees NEPLUVI
vacant CBL
Manfred Hessing Nevedi
Ferry Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
Mieke Matthijs KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) PLUIMNED