Nieuws

Facturatie door AVINED

In de eerste week van juli worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen), AVV onderzoeksbijdrage broederijen en pakstations, Zelfcontrole antibiotica pluimveevlees, en QS verzonden.

Jaarplan 2022 gepubliceerd

Elk jaar stelt AVINED een jaarplan samen met de activiteiten voor dat jaar, ook het jaarverslag 2021 is beschikbaar.

Fusie pluimvee stichtingen

Stichting OVONED en Stichting PLUIMNED zijn gefuseerd in Stichting AVINED. Stichting AVINED zal doorgaan als dé erkende brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse pluimveesector.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

CCvD IKB Kip

Stichting AVINED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daarvan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

Melvin Hazeleger LTO/NOP
Marjan Langeveld LTO/NOP
Frederiek Claeys COBK
Johan Kollenstart COBK
Dick Schieven NVP
Vacant NVP
René Welpelo NEPLUVI
Jaap Hamming NEPLUVI
Jeroen van Driel NEPLUVI
Ilse Roosenbrand CBL
Manfred Hessing Nevedi
Ferry Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
Suzanne Bosman KNMvD
Jan Brok NVPSB
Adam Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
Rik te Loo (secretaris) AVINED