Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

4 juni 2024

De Nederlandse pluimveesector spant zich dagelijks in om consumenten veilige producten te bieden. De gehele keten werkt met aandacht voor mens, dier en milieu. Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. Dit stelt ons zwaar teleur en doet geen recht aan de professionele Nederlandse pluimveeketen.

Verder heeft het CBb de, aan enkele Nederlandse pluimveehouders en vangbedrijven opgelegde dwangsombesluiten vernietigd. De door de NVWA opgelegde dwangsombesluiten zijn onnauwkeurig geformuleerd en onvoldoende onderbouwd.  De minister zal zich opnieuw over de wijze van handhaving moeten buigen.

Wereldwijd wordt pluimvee aan de poten gevangen. Dit gebeurt in Nederland ook, vanzelfsprekend met voldoende aandacht voor het welzijn van het dier. Door deze uitspraak wordt Nederland uitgesloten van deze werkwijze en komt daarmee op een eiland binnen Europa. AVINED blijft zich inzetten voor een reëel overheidsbeleid en een level playing field binnen Europa en wij bestuderen de uitspraak.