Nieuws

IKB Kip: Jaarplan en deelnemersbijdrage 2022

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2022 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

IKB Kip: Vogelgriep en het bezoekersprotocol

De stal of andere vogelverblijfplaats mag alleen betreden worden als dit noodzakelijk is. U kunt uw bezoekers helpen zich aan de hygiëneprotocollen te houden.

IKB Kip: Hygiënescan Avined vernieuwd

In samenwerking met verschillende partijen is de hygiënescan vernieuwd. De hygiënescan is ontwikkeld zodat u, als pluimveehouder, de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf kunt bijhouden en mogelijk verder verbeteren.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip

IKB Kip auf Deutsch IKB Kip in English

Samen werken aan een mooi stukje pluimveevlees waarbij voedselveiligheid en kwaliteit voorop staan. Dat is waar het Certificatieschema IKB Kip voor staat.

De kwaliteit en zekerheid van IKB Kip

Het Certificatieschema IKB Kip is een wereldwijde kwaliteitsregeling, ontwikkelt door en voor de hele pluimveevleessector. Alle schakels van fokkerij tot slachterij nemen deel. Dit betekent kwaliteit en zekerheid voor alle schakels in de keten, wat bijdraagt aan veilig en gezond pluimveevlees. Voedselveiligheid heeft topprioriteit binnen IKB Kip. IKB Kip biedt handvatten voor de bedrijfsvoering en helpt de deelnemer hiermee onder andere om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook creëert IKB Kip meerwaarde door het opnemen van bovenwettelijke normen. Bedrijven in de pluimveevleesketen die willen laten zien verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen, en bij willen dragen aan een sterke sector, kunnen zich aanmelden bij IKB Kip.

Dynamische kwaliteitsregeling

IKB Kip is een dynamische regeling die zich continu ontwikkelt. Doordat de sector meebeslist over IKB Kip, worden actualiteiten en ontwikkelingen op de voet gevolgd. Daarnaast blijft IKB Kip werken aan het vertrouwen in pluimveeproducten en een goed imago van pluimvee(vlees).

IKB Kip maakt zich o.a. sterk voor:

IKB Kip borgt voedselveiligheid door zich niet alleen te richten op de eigen deelnemers, maar ook op bedrijven die producten of diensten leveren voor de IKB Kip-deelnemer. IKB Kip stelt bijvoorbeeld eisen aan pluimveeservicebedrijven (IKB PSB-erkenning) en diervoederbedrijven (GMP+ erkenning), en geeft tips over de borging van inkomende stromen zoals reinigingsmiddelen. Pas als alle voorgaande schakels in het productieproces IKB Kip erkend zijn is het eindproduct IKB Kip waardig. Van ei tot kippendij.

IKB Kip werkt samen met verschillende schakels in de sector aan onderzoek naar nog beter dierenwelzijn. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar het verminderen van letsel bij vleeskuikens dat kan ontstaan in het traject van vangen/laden, transport en slachten. Vanuit IKB Kip kijken we hoe het Certificatieschema kan bijdragen aan verdere reductie hiervan.

IKB Kip stimuleert diergezondheid bijvoorbeeld door de een-op-een relatie tussen een pluimveehouder en een Geborgde Pluimveedierenarts (GPD). De dierenarts dient als sparringpartner bij het opstellen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan.

IKB Kip vind het belangrijk om het gebruik van antibiotica te verminderen en resistentie tegen te gaan, deelname aan een zelfcontroleprogramma monitoring kritische stoffen is daarom opgenomen in de voorschriften. IKB Kip ondersteunt haar deelnemers door elk half jaar een beoordeling van het antibioticagebruik uit te voeren bij IKB Kip-erkende opfok- en vleeskuikenbedrijven, waarbij zij zich kunnen vergelijken met hun collega’s.

Bij vragen over IKB Kip, de voorschriften of aangrenzende wet- en regelgeving kan contact opgenomen worden met het serviceloket. Dit kan via het telefoonnummer 088-998 4340 of per e-mail via info@ikbkip.nl. Antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u ook vinden op de website.

Via het Meldpunt IKB kan iedereen, ook anoniem, melding maken van vreemde situaties of mogelijke misstanden. Door tijdig signalen op te vangen hoopt IKB Kip incidenten te voorkomen en het consumentenvertrouwen te behouden. Meldingen kunnen doorgegeven worden via e-mail (meldpuntikb@avined.nl) of via telefoon (088-988 4390). Samen weten we meer en houden we de keten sterk en veilig.

Brandveiligheid Zelfcontrole antibiotica Melden incidenten Hygiëne

Certificatie

IKB Kip controles zijn onafhankelijk en geborgd volgens ISO/IEC 17065. De controles worden uitgevoerd door erkende Certificerende Instanties (CI’s). Om de deelnemer te ondersteunen tijdens controles zijn handige hulpmiddelen ontwikkeld.