Nieuws

Kipnet succesvol gemigreerd naar Kip

De langverwachte overgang van Kipnet naar het KIP-systeem is geslaagd! Sinds 22 november hebben alle gebruikers toegang tot het nieuwe platform.

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen.

Nieuw in 'Mijn AVINED': dieraantallen per stal

Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len).

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijfshygiëne

Hygiëne is van uiterst belang voor een goede gezondheid van mens en dier. Goede hygiëne kan namelijk het risico op insleep en versleep van ziektekiemen verkleinen en daarmee schade en kosten besparen. Denk bijvoorbeeld aan uitbraken van vogelgriep (AI) of een besmetting met NCD, Salmonella, ILT en Coryza.

10 tips voor preventiemaatregelen

  1. Maak gebruik van een douche (klik hier voor meer informatie)
  2. Vul de AVINED-hygiënescan in via ‘Mijn AVINED’ , via onderstaande downloads is de vragenlijst van de hygiënescan beschikbaar gesteld. Let op: pluimveehouders dienen de scan via ‘Mijn AVINED’ in te vullen, via deze tool worden er ook praktische tips ontvangen
  3. Stel hygiënezones in op het bedrijf (klik hiervoor meer informatie) en denk eens na over het bestellen van een fluorescentie kid.
  4. Stalbezoek is een risico. Laat niemand toe in uw stal, ook geen huisdieren, uitsluitend indien noodzakelijk (bijv. dierenarts). Pas het vereiste ‘hygiëneprotocol voor bezoekers’ consequent toe. Raadpleeg de website van de NVWA voor de actuele hygiëneprotocollen tegen vogelgriep.
  5. Werk met verschillende soorten/kleuren bedrijfs- en staleigenkleding en – schoeisel per ruimte (bijvoorbeeld met stickers of spuitbus). Kleed u om voor het betreden van: het bedrijfsterrein, elke stal en andere locaties, zoals uitloop, mestopslag of kadaveropslag.
  6. Ga het gesprek aan met de buren en lokale autoriteiten over activiteiten in uw omgeving, zoals baggeren-, sloot,- en landwerkzaamheden. Hier vindt u praktische hulpmiddelen.
  7. Maak de directe omgeving van het pluimveebedrijf vogelonvriendelijk. Bijvoorbeeld door het zorgen voor verharding, aanpakken begroeiing van struiken en bomen en het plaatsen van duivenpinnen.
  8. Overweeg het plaatsen van fijn geweven windbreekgaas voor de luchtinlaat in overleg met een expert.
  9. Controleer de bedrijfsgebouwen op mogelijke openingen van buiten naar binnen. En zorg voor effectieve plaagdierbeheersing door een erkend bedrijf. Klik hier voor een erkend bedrijf.
  10. Zorg voor afvoer van regenwater via dakgoten en regenbuizen, denk hierbij aan ondergrondse afvoer.

Deze tips zijn niet alleen van belang bij vogelgriep, maar ook voor andere ziekten als Salmonella, Mycoplasma, ILT en Gumboro. Let op: de eigenschappen van de ziekteverwekker spelen een rol bij de insleep en versleep. Alle maatregelen zijn relevant, de relatieve bijdrage van de verschillende tips en tricks bij het verminderen van het risico kan wel verschillen tussen de ziekteverwekkers. Via onderstaande downloads óf via deze webinar is meer informatie beschikbaar over preventiemaatregelen.

Roadmap Vogelgriep

Gezien de structurele dreiging van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) voor de Nederlandse pluimveesector, ontwikkelden AVINED, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dierenbescherming een plan van aanpak. Met als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI en de nadelige gevolgen hiervan.

Roadmap Vogelgriep

Downloads

Handleiding hygiënescan
Vragenlijst hygiënescan
Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep: 10 praktische tips
Doucheprotocol
Praktische tips bij AI-dreiging (GD, KNMvD en AVINED)
Hygiëneprotocol - Bezoekers pluimveebedrijven.