Nieuws

Kipnet succesvol gemigreerd naar Kip

De langverwachte overgang van Kipnet naar het KIP-systeem is geslaagd! Sinds 22 november hebben alle gebruikers toegang tot het nieuwe platform.

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen.

Nieuw in 'Mijn AVINED': dieraantallen per stal

Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len).

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gebruik van een douche

Met het verhoogde risico op jaarlijks terugkeren van vogelgriep en het risico op insleep van andere ziektekiemen op een bedrijf, is het belangrijk om de biosecurity naar een nog hoger niveau te brengen. Het gebruik van een douche verhoogt biosecurity op pluimveebedrijven, waardoor het risico op verspreiding van ziektekiemen afneemt. Wetenschappers schatten in dat door het nemen van een douche, vóór betreding van het schone bedrijfsgedeelte, het risico op insleep van dierziektes (o.a. hoog pathogene vogelgriep) vele malen lager uitvalt (EFSA Journal ‘Avian Influenza’ 2017).

Wat is het nut van douchen?

Ziektekiemen kunnen op diverse manieren overgedragen worden. Eén van de grootste risico’s op overdracht is de mens, via mens-dier contact. Denk hierbij aan stalbetreders, zoals dierenartsen, voorlichters, adviseurs, controleurs, entploegen etc. Via schoenen, kleding, huid, haar en luchtwegen verplaatsen ziektekiemen zich van A naar B. Hierdoor nemen stalbetreders eenvoudig ziektekiemen mee de stal in. Een douche vormt een duidelijke fysieke barrière voor het betreden van de stal. Hierdoor komen alleen mensen in de stal die echt nodig zijn. Hoe minder mensen in de stal, hoe minder risico op insleep van ziektekiemen.

Ziektekiemen op de huid, in het haar en in de luchtwegen/neusholtes hechten zich aan stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes worden met het wisselen van kleding en schoeisel niet verwijderd. Waardoor besmetting door ziektekiemen kan plaatsvinden. Sommige kiemen (bijv. Mycoplasma) overleven zelfs één tot enkele dagen in stofdeeltjes. Door goed te douchen worden stofdeeltjes verwijderd en daarmee ook de ziektekiemen. Ziektekiemen als AI- en NCD-virussen worden zelfs geïnactiveerd en afgedood door het doucheproces. Deze virussen hebben namelijk een vettige buitenste laag die gevoelig is voor zepen en oplosmiddelen.

Sommige ziektes zijn duidelijk zichtbaar aan dieren, andere ziektes niet. Bijvoorbeeld van LPAI (laag pathogene vogelgriep) weten we dat infecties in een aantal gevallen bijna symptoomloos kunnen optreden. In deze symptoomloze periode kan wel al versleping van ziektekiemen naar andere bedrijven plaatsvinden zonder dat u het weet. Douchen vermindert het risico van versleping van deze ziektekiemen via onderkleding, en ziektekiemen en stof.

Kortom, een goede naleving van de hygiënevoorschriften (o.a. doucheverplichting) verkleint de kans op insleep van dierziekten en andere kiemen op uw bedrijf. En draagt zodoende bij aan een goede bescherming van uw bedrijf en de gehele pluimveeketen. Klik hier voor een visuele weergave van het gebruik van een douche.

Douche opgenomen in IKB Kip en IKB Ei

Sinds 1 juli 2019 hebben IKB Kip en IKB Ei een stap in het geheel aan hygiënemaatregelen gezet, namelijk de verplichting van een of meerdere douche(s) als onderdeel van de hygiënesluis. Meer weten over deze maatregel? Klik dan hier: IKB Kip of IKB Ei.

Downloads

Doucheprotocol