Nieuws

Wijzigingen QS per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de QS voorschriften.

QS: Actualiteit en volledigheid verklaring van deelname en volmacht

Om goed voorbereid te zijn op een audit en om fouten te voorkomen, dienen alle documenten altijd beschikbaar en up-to-date te zijn.

QS: Controle-indexen voor pluimveebedrijven

Vanaf 1 juli 2021 zijn de BSI en LFI auditindexen beschikbaar gesteld op het softwareplatform voor pluimveebedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

QS

Het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS) is in 2001 opgestart als reactie op de BSE-crisis. De pluimveetak van QS is drie jaar later gestart. Het kwaliteitssysteem van QS omvat de gehele keten: van individueel primair bedrijf tot aan de supermarkt. Door de hele keten in het kwaliteitssysteem op te nemen, wil QS meer voedselveiligheid garanderen. In totaal heeft QS meer dan 130.000 deelnemers.

Stichting AVINED is Bündler voor QS. Pluimveebedrijven kunnen zich niet rechtstreeks bij QS aanmelden, dit gaat altijd via een Bündler. De Bündler communiceert als de tussenpersoon/coördinator richting zowel de deelnemende bedrijven als richting QS. Vragen of opmerkingen over de regeling kunt u via de Bündler aan QS stellen.

  • Aanmelden en tarieven U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar q-s@pluimned.nl. Bij uw aanmelding dient u uw NAW-gegevens, UBN-nummer en KIP-nummer te vermelden. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u verdere informatie per post toegestuurd.
  • Informatie aangesloten deelnemers Elk bedrijf wordt gecontroleerd tijdens een onafhankelijke controle. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle, worden de controles eens per twee jaar, eens per jaar of eens per zes maanden uitgevoerd.