Nieuws

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023 - lees in dit artikel meer omtrent dit onderwerp.

Verzekerd van een objectieve en onafhankelijke controle

Als IKB-deelnemer bent u verzekerd van een objectieve en onafhankelijke controle. Lees in dit artikel meer hierover.

Gebruiksvriendelijker formulier reinigen in eigen beheer

Lees meer over het formulier 'Reinigen in eigen beheer' dat wij gebruiksvriendelijker hebben gemaakt.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip certificatieschema

IKB Kip Zertifizierungssytem IKB Kip certification scheme

Onderaan deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden en diverse bijlagen van het Certificatieschema IKB Kip.

Om u te helpen bij de IKB Kip controle zijn verschillende tools ontwikkeld, denk hierbij aan afvinklijsten en voorbeelddocumenten.

Handige tools voor deelnemers

Downloads

Uitvoeringsbesluit IKB Kip geldig vanaf 28 januari 2022 tot op heden
Algemene Voorwaarden
1.1 Voorschriften voor kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen
1.2 Voorschriften voor pluimveebedrijven
--Vastgestelde grenzen gebieden antibiotica--
1.3 Voorschriften voor hoofdlocatie multisite
1.4 Voorschriften voor antibioticaregistratie
2. Certificatiecriteria
3. Geschillenreglement
4. Keurmerkreglement
5. Erkenningsvoorwaarden CI's
6. Reglement CCvD IKB Kip
7. Voorbeeldovereenkomst
8. Beoordelingssysteem vleeskuikens
9. Klachtenprocedure
10. Omschrijving monsternemingen en ontheffingsaanvragen
11. Model bedrijfsgezondheids en behandelplan pluimveebedrijven
12. Gestructureerde aanpak antibiotica
13. Reglement Raad van Beheer IKB Kip
Wijzigingsbrief ingangsdatum 1 juni 2022