Nieuws

NIEUW: e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

De e-learning is een onderdeel van het kwalificatieproces van (nieuwe) medewerkers. HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren zijn verplicht om hun monsternemers de e-learning te laten volgen. Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Deelnemersbijdrage 2021 is vastgesteld

De deelnemersbijdrage voor HOSOWO-instanties is voor 2020 vastgesteld op €150,- per certificaat. De HOSOWO-regeling bestaat uit vier erkenningen waar een certificaat voor behaald kan worden: monsterneming hygiënogram, monsterneming stalonderzoek, monsterneming drinkwater en analyse hygiënogram. Met de inning van de deelnemersbijdrage kan invulling gegeven worden aan de plannen in het jaarplan 2021. Naar verwachting zal de

Wijzigingen per 1 februari 2021

In 2021 zijn er een aantal wijzigingen in de voorschriften voor HOSOWO-instanties. De wijzigingen worden met ingang van 1 februari 2021 doorgevoerd in de voorschriften. Bijna alle wijzigingen zijn het gevolg van het online komen van de E-learning bemonsteren pluimveestallen begin februari 2021. In januari wordt u verder geïnformeerd over het online komen van de

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Deelname en tarieven

Wilt u deelnemen aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties? Meld u dan aan bij de Certificerende Instantie, Kiwa VERIN (088 – 998 43 10 of via info@kiwaverin.nl). De tarieven voor deelname aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties bestaan uit meerdere kostenposten:

Deelnemersbijdrage

Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2021 vastgesteld. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door AVINED gefactureerd.

De deelnemersbijdrage voor 2021 is €150,- (excl. BTW).

Dit betaalt u per certificaat voor:

Monsterneming hygiënogram
Analyse hygiënogram
Monsterneming stalonderzoek
Monsterneming drinkwateronderzoek

Controle, beoordeling en certificering

Kiwa VERIN voert de controle, beoordeling en certificering uit. Voor informatie over de tarieven voor de controle, beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN.