Nieuws

Deelnemersbijdrage 2023 is vastgesteld

Het AVINED-bestuur heeft de deelnemersbijdrage voor HOSOWO-instanties voor 2023 vastgesteld op €190,- per certificaat.

HOSOWO | Facturatie eenmalige bedrage e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

Uiterlijk begin juni wordt de eenmalige startbijdrage voor deelnemers aan de e-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ gefactureerd.

HOSOWO | E-learning sinds 1 februari verplicht voor nieuwe monsternemers en bij jaarlijkse opfrisdag

Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren, door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Deelname en tarieven

Wilt u deelnemen aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties? Meld u dan aan bij de Certificerende Instantie, Kiwa VERIN (088 – 998 43 10 of via certificatie@kiwaverin.nl). De tarieven voor deelname aan de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties bestaan uit meerdere kostenposten:

Deelnemersbijdrage

Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2023 vastgesteld. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door AVINED gefactureerd.

De deelnemersbijdrage voor 2023 is €190,- (excl. BTW).

Dit betaalt u per certificaat voor:

Monsterneming hygiënogram
Analyse hygiënogram
Monsterneming stalonderzoek
Monsterneming drinkwateronderzoek

Controle, beoordeling en certificering

Kiwa VERIN voert de controle, beoordeling en certificering uit. Voor informatie over de tarieven voor de controle, beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN.