Nieuws

Kakelsessies Salmonellaverificatieonderzoek online

De kakelsessies van het Salmonellaverificatieonderzoek staan op onze website.

Evaluatie actieplan voedselveiligheid gepubliceerd

Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van het Ministerie van LNV en VWS een evaluatie uitgevoerd over het Actieplan Voedselveiligheid. In het rapport wordt lovend gesproken over de eierketen en het kwaliteitssysteem IKB Ei.

Gewijzigde Salmonella aanpak in de legsector. Wat kunt u doen?

In 2021 is de Salmonella aanpak in de legsector gewijzigd. We lichten deze twee wijzigingen toe en nemen u mee in wat u zelf kunt doen om in te spelen op de nieuwe aanpak.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Voedselveiligheid

Veilige, verantwoorde kwaliteitsproducten leveren is van belang voor de hele pluimveesector. Consumenten kijken steeds kritischer naar voedsel en consumeren bewuster. Het is van belang voor de hele sector om voedsel te produceren dat zoveel mogelijk vrij is van schadelijke stoffen en mogelijke ziekteverwekkers. Om een duurzame concurrentiepositie te behouden en verbeteren, is voedselveiligheid een van de belangrijkste speerpunten voor AVINED.

Rol AVINED

Heeft u nog specifieke vragen omtrent fipronil, neemt dan contact met ons op.