Nieuws

Wijzigingen QS per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de QS voorschriften.

QS: Actualiteit en volledigheid verklaring van deelname en volmacht

Om goed voorbereid te zijn op een audit en om fouten te voorkomen, dienen alle documenten altijd beschikbaar en up-to-date te zijn.

QS: Controle-indexen voor pluimveebedrijven

Vanaf 1 juli 2021 zijn de BSI en LFI auditindexen beschikbaar gesteld op het softwareplatform voor pluimveebedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanmelden en tarieven QS

Als u wilt deelnemen aan QS of u wilt van Bündler wijzigen, dan kunnen wij dat voor u regelen. Het voordeel van AVINED als Bündler is dat AVINED zich onafhankelijk, vanaf één centrale plek, kan positioneren.

Aanmelden QS

U kunt uw bedrijf (UBN) aanmelden voor QS door een e-mail te sturen naar q-s@pluimned.nl. Het is belangrijk dat in deze e-mail in ieder geval de volgende informatie wordt vermeld:

  • naam
  • adresgegevens
  • UBN (‘s).

Zodra we uw aanmelding per e-mail hebben ontvangen, krijgt u per post het welkomstpakket toegestuurd.

Uw inschrijving kan pas worden afgerond als per bedrijf (UBN) de verklaring van deelname en volmacht in tweevoud ondertekend per post door AVINED retour is ontvangen.

Zodra uw deelname definitief is, ontvangt u van AVINED een ondertekende verklaring van deelname en volmacht retour en een brief met de toewijzing van uw VVVO-nummer. De Certificerende Instantie (CI) neemt vervolgens contact met u op voor het inplannen van een controle.

Tarieven

De QS-deelnemersbijdrage 2023 voor IKB-bedrijven is €155,-. Het tarief voor niet-IKB bedrijven bedraagt in 2023 €195,-. Voor buitenlandse bedrijven geldt altijd het tarief van €195,- De deelnemersbijdrage wordt jaarlijks door AVINED gefactureerd.