Thema's

De organisaties LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en NEPLUVI, die vertegenwoordigd zijn in AVINED-bestuur, behartigen  de belangen van de in de fipronil-affaire getroffen bedrijven. AVINED is gevraagd in de uitvoering een rol te spelen.

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep, zoals informatievoorziening naar bedrijven, het opstellen van hygiëne protocollen en afstemming met LNV en de NVWA over knelpunten.

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie van de pluimveesector staat centraal bij de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED.

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten.

Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen.

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten in de pluimveesector. Onder voedselveiligheid valt:

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector.

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector.

VKI

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI).

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees. 

Nieuws

 • 02 feb

  Pluimvee Update IKB-PSB

  Per 1 november 2017 is binnen IKB PSB een cursusverplichting ingesteld voor medewerkers van vangbedrijven. Daarnaast vindt u in deze pluimvee update meer informatie over de IKB PSB deelnemersbijdrage 2018, uitbesteding van werk aan niet NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen, regelgeving buitengebruik rodenticiden en het Meldpunt IKB.
   

 • 31 jan

  Pluimvee Update: Salmonella in de vleeskuikenkolom

  De EU heeft doelstellingen voor het maximaal aantal koppels (groot)ouderdieren en vleeskuikens dat per jaar besmet mag zijn met specifieke soorten Salmonella (serotypen). Op basis van voorlopige cijfers van AVINED blijkt dat bij (groot)ouderdieren en vleeskuikens deze doelstellingen weer zijn gehaald.

 • 18 jan

  Pluimvee Update: VKI formulier vleeskuikens aangepast

  Het VKI formulier voor vleeskuikens is aangepast. Gebruik altijd het meest recente formulier en download steeds een nieuw formulier van onze website.

 • 16 jan

  Pluimvee update: meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf, wijziging DGF heffing

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over: De meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf en wijzigingen in de DGF-heffing.

 • 31 aug

  Colistine resistentie in kippenvlees

  De vleeskuikensector is verrast door resultaten van het onderzoek naar colistine resistentie in kippenvleesmonsters afkomstig uit de Nederlandse retail. Deze onderzoeksresultaten staan haaks op het lage colistine gebruik in de Nederlandse pluimveesector.

Meer nieuws

Opleidingen

AVINED is betrokken bij de loketfunctie pluimveehouderij. Dit is een centrale plek waar pluimveehouders en hun medewerkers terecht kunnen met vragen over opleidingen en cursussen op het gebied van de pluimveehouderij.

Klik hier voor meer informatie.

IKB-certificaat

Stichting AVINED

Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Telefoon:
088 - 998 43 40

E-mail:
info@avined.nl