Thema's

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie van de pluimveesector staat centraal bij de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED.

De organisaties LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en NEPLUVI, die vertegenwoordigd zijn in AVINED-bestuur, behartigen  de belangen van de in de fipronil-affaire getroffen bedrijven. AVINED is gevraagd in de uitvoering een rol te spelen.

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep, zoals informatievoorziening naar bedrijven, het opstellen van hygiëne protocollen en afstemming met LNV en de NVWA over knelpunten.

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten.

Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen.

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten in de pluimveesector. Onder voedselveiligheid valt:

Salmonella aanpak speelt een grote rol in voedselveiligheid in de pluimveesector.

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector.

VKI

Slachtpluimvee moet voorzien zijn van voedselketeninformatie (VKI).

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees. 

Nieuws

 • 20 jun

  Stand van zaken H3N1 (update 19 juni 2019)

  De H3N1 situatie in België is en blijft zorgelijk. Momenteel zijn er ongeveer 70 H3N1-gevallen geconstateerd. Lees hier meer over de situatie.

 • 17 jun

  Nieuwsbrief IKB PSB (04-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • De veelvoorkomende afwijkingen bij IKB PSB controles over 2018;
  • Het melden van ernstige afwijkingen;
  • Situatie vogelgriep, hygiëneprotocol pluimveeservicebedrijven;
  • Uitnodiging openbare vergadering NVPSB. 
 • 29 mei

  Nieuwsbrief AVINED - Salmonella Special

  In deze nieuwsbrief informeren we u graag over:

  • EU-doelstellingen 2018
  • Salmonella aanpak in 2019
  • Update Salmonella stroomschema's
  • Salmonella vaccin - Salmonvac 440
 • 22 mei

  Meer informatie verspreiding LPAI België (update 22 mei)

  Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

 • 03 mei

  Meer informatie snelle verspreiding LPAI België

  Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) en mogelijk daarbuiten is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Meer nieuws

Opleidingen

AVINED is betrokken bij de loketfunctie pluimveehouderij. Dit is een centrale plek waar pluimveehouders en hun medewerkers terecht kunnen met vragen over opleidingen en cursussen op het gebied van de pluimveehouderij.

Klik hier voor meer informatie.

IKB-certificaat

AVINED

Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Telefoon:
088 - 998 43 40

E-mail:
info@avined.nl