Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Monstername Salmonella met veegdoekjes

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verantwoord middelen gebruik

IKB Ei en IKB Kip ondersteunen u bij het maken van een risico inschatting bij het gebruiken van middelen. Naast de middelen waarbij duidelijk is wat het eventuele risico is (zoals de meeste diergeneesmiddelen), zijn er ook middelen waarbij dit zeer moeilijk in te schatten of te controleren is. Dit zijn bijvoorbeeld producten zonder borgingssysteem of geldende wetgeving, zoals strooisel.

 

Hulp bij een verantwoorde inzet van middelen met borgingssysteem

Om u te helpen bij het maken van een keuze bij de inzet van geborgde middelen heeft IKB een beslisboom ‘’Verantwoord middelen gebruik’’ opgesteld. Dit is een overzicht dat u kan helpen bij keuzes over een breed scala aan inkomende stromen.
In de beslisboom vindt u ook de mogelijkheid extra uitleg te krijgen over de werkwijze van bestaande databanken om de registratie en veiligheid van (geborgde) producten te controleren. Dit kunt u vinden door in de beslisboom te klikken op de blokjes met een borgingssysteem (bv. Ctgb, CBG en GMP+). Als u specifiek informatie zoekt over een productgroep, klik dan op de informatie in het venster rechts.

 

Hulp bij een verantwoorde inzet middelen zonder borgingssysteem

In de pluimveehouderij worden middelen gebruikt zoals zaagsel waarvoor geen borgingssysteem en/of wettelijke eisen bestaan. Als pluimveehouder is het dus niet mogelijk om bij een externe partij op te zoeken of een dergelijk product veilig gebruikt kan worden. IKB zet de eerste stappen naar een methodiek om van deze producten de risico’s in beeld te brengen en u van handvatten te voorzien om ook voor deze producten een verantwoorde keuze te kunnen maken. Zodra hier meer over bekend is informeren we u hier natuurlijk over.

Als u een product wilt gebruiken waarvoor geen borgingssysteem bestaat (zie ook de beslisboom) of een product waarbij u twijfels heeft, stel uzelf de volgende vragen:

  • Is er een gebruiksaanwijzing bij het product?
  • Kan de leverancier duidelijkheid geven over of het product voor de toepassing geschikt is?
  • Blijkt uit de gebruiksaanwijzing of omschrijving dat het een middel met desinfecterende werking is?
  • Kunnen externe bronnen duidelijkheid geven of het product voor de toepassing geschikt is?
  • Is de claim van het product ”te mooi om waar te zijn”?

Bij twijfel, product niet (laten) gebruiken!

Reinigingsmiddelen Diervoeders Diergeneesmiddelen Biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Downloads

Beslisboom verantwoord middelen gebruik