Nieuws

Digitale Kakelsessie Salmonella bemonstering

Lees hier over de Webinar (Kakelsessie) over het zelf nemen van Salmonellamonsters op 24 november en 2 december voor (opfok) (groot)ouderdierbedrijven en (opfok) legbedrijven.

Nog tien weken voor uw Salmonella subsidieaanvraag

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2022 17:00 de tijd heeft om een aanvraag voor de Salmonellasubsidie in te dienen.

Voorkom onjuiste Salmonella uitslagen met zorgvuldige monstername

Wilt u de kwaliteit van uw monstername verbeteren en daarmee de kans op onjuiste testuitslagen verkleinen? Gebruik dan het monsternameprotocol om de juiste stappen te doorlopen voor een hygiënische monstername.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verantwoord middelen gebruik

IKB Ei en IKB Kip ondersteunen u bij het maken van een risico inschatting bij het gebruiken van middelen. Naast de middelen waarbij duidelijk is wat het eventuele risico is (zoals de meeste diergeneesmiddelen), zijn er ook middelen waarbij dit zeer moeilijk in te schatten of te controleren is. Dit zijn bijvoorbeeld producten zonder borgingssysteem of geldende wetgeving, zoals strooisel.

 

Hulp bij een verantwoorde inzet van middelen met borgingssysteem

Om u te helpen bij het maken van een keuze bij de inzet van geborgde middelen heeft IKB een beslisboom ‘’Verantwoord middelen gebruik’’ opgesteld. Dit is een overzicht dat u kan helpen bij keuzes over een breed scala aan inkomende stromen.
In de beslisboom vindt u ook de mogelijkheid extra uitleg te krijgen over de werkwijze van bestaande databanken om de registratie en veiligheid van (geborgde) producten te controleren. Dit kunt u vinden door in de beslisboom te klikken op de blokjes met een borgingssysteem (bv. Ctgb, CBG en GMP+). Als u specifiek informatie zoekt over een productgroep, klik dan op de informatie in het venster rechts.

 

Hulp bij een verantwoorde inzet middelen zonder borgingssysteem

In de pluimveehouderij worden middelen gebruikt zoals zaagsel waarvoor geen borgingssysteem en/of wettelijke eisen bestaan. Als pluimveehouder is het dus niet mogelijk om bij een externe partij op te zoeken of een dergelijk product veilig gebruikt kan worden. IKB zet de eerste stappen naar een methodiek om van deze producten de risico’s in beeld te brengen en u van handvatten te voorzien om ook voor deze producten een verantwoorde keuze te kunnen maken. Zodra hier meer over bekend is informeren we u hier natuurlijk over.

Als u een product wilt gebruiken waarvoor geen borgingssysteem bestaat (zie ook de beslisboom) of een product waarbij u twijfels heeft, stel uzelf de volgende vragen:

  • Is er een gebruiksaanwijzing bij het product?
  • Kan de leverancier duidelijkheid geven over of het product voor de toepassing geschikt is?
  • Blijkt uit de gebruiksaanwijzing of omschrijving dat het een middel met desinfecterende werking is?
  • Kunnen externe bronnen duidelijkheid geven of het product voor de toepassing geschikt is?
  • Is de claim van het product ”te mooi om waar te zijn”?

Bij twijfel, product niet (laten) gebruiken!

Reinigingsmiddelen Diervoeders Diergeneesmiddelen Biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Downloads

Beslisboom verantwoord middelen gebruik