Nieuws

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2022

De deelnemersbijdrage in 2022 blijft gelijk aan de bijdrage van 2021 en bedraagt €750,- (excl. BTW) per certificaat. Met de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan IKB PSB 2022.

Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid. Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB.

IKB PSB: Ontwikkelingen vogelgriep

Lees hier wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van vogelgriep.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. de jaarlijkse deelnemersbijdrage
  2. kosten voor de certificerende instantie (CI)
  3. kosten voor de controle organisatie (CO)

Zowel de CI als de CO stellen zelf hun tarieven vast. Deze tarieven zijn in Euro en exclusief BTW. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn ter indicatie. Voor meer informatie, offertes e.d. kunt u contact opnemen met de CI of CO.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2022 is vergeleken met 2021, ongewijzigd. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.

IKB PSB deelnemers Deelnemersbijdrage IKB PSB 2022
Per certificaat voor: Entbedrijven, Laadbedrijven, Plaagdierenbeheersingsbedrijven, Ontsmettingsbedrijven, Reinigingsbedrijven € 750,- (excl. BTW)

 

Inspectie

Administratieve inspectie

Kosten
Ten kantore van Cicero € 360,-
In combinatie met NEN-4400 inspectie € 360,-
‘Losse’ inspectie binnen Nederland € 620,- (incl. reiskosten)
‘Losse’ inspectie buiten Nederland € 620,- (excl. reiskosten)

 

NEN 4400 inspectie

Alleen van toepassing voor het verkrijgen van een IKB PSB NL-certificaat. Voor Nederlandse bedrijven is de NEN-4400-1 van toepassing, voor buitenlandse bedrijven is de NEN-4400-2 van toepassing.

Aantal werknemers Volledige inspectie Verkorte- of aanvullende inspectie1
1 t/m 4 € 580,- € 580,-
5 t/m 9 € 995,- € 580,-
10 t/m 24 € 1.195,- € 580,-
25 t/m 99 € 1.275,- € 640,-
100 of meer € 1.400,- € 705,-
Alleen in- en doorleen € 630,- € 630,-

1 In eerste instantie vindt de NEN-4400 inspectie tweemaal per jaar plaats. Indien hiertoe gronden zijn, dan kan de frequentie door de CO worden aangepast.

Fysieke inspectie

CO Kosten
Kiwa VERIN Eerste uur tussen 8.00 en 18.00 uur € 375,-
Eerste uur tussen 18.00 en 8.00 uur € 485,-
Aanvullend kwartiertarief tussen 8.00 uur en 18.00 uur € 19,50
Aanvullend kwartiertarief tussen 18.00 uur en 8.00 uur € 26,75

 

Beoordeling en certificering

De kosten voor beoordeling en certificering door de CI worden geïnd door de CO.

Kosten
Certificeringskosten per activiteit € 350,-
Kosten handmatige ingevoerde controles € 17,50