Nieuws

IKB PSB: Register met IKB PSB deelnemers op alfabetische volgorde

Deelnemers zijn nu per activiteit ingedeeld op alfabetische volgorde.

IKB PSB: Terugblik informatiebijeenkomst IKB PSB

Het doel van deze middag was om de aanwezige deelnemers enerzijds te informeren over de belangrijkste resultaten van de afgelopen twee jaar en anderzijds de kansen en uitdagingen voor de komende periode met elkaar te bespreken.

IKB PSB: Facturatie jaarlijkse deelnemersbijdrage

In september/oktober 2022 vindt de facturatie van de deelnemersbijdrage IKB PSB plaats.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. de jaarlijkse deelnemersbijdrage
  2. kosten voor de certificerende instantie (CI)
  3. kosten voor de controle organisatie (CO)

Zowel de CI als de CO stellen zelf hun tarieven vast. Deze tarieven zijn in Euro en exclusief BTW. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn ter indicatie. Voor meer informatie, offertes e.d. kunt u contact opnemen met de CI of CO.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2022 is vergeleken met 2021, ongewijzigd. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.

IKB PSB deelnemers Deelnemersbijdrage IKB PSB 2022
Per certificaat voor: Entbedrijven, Laadbedrijven, Plaagdierenbeheersingsbedrijven, Ontsmettingsbedrijven, Reinigingsbedrijven € 750,- (excl. BTW)

Inspectie

Administratieve inspectie

De administratieve controle bestaat uit 2 onderdelen

ZZP’ers Tarieven
Controle financiële administratie door Bureau Cicero € 275,-
Administratieve controle IKB PSB door Kiwa Verin € 250,-

 

Deelnemers met een NEN-certificering Tarieven
Controle financiële administratie door Bureau Cicero (excl. NEN) € 165,-
Administratieve controle IKB PSB door Kiwa Verin € 360,-

 

NEN 4400 inspectie

Alleen van toepassing voor het verkrijgen van een IKB PSB NL-certificaat. Voor Nederlandse bedrijven is de NEN-4400-1 van toepassing, voor buitenlandse bedrijven is de NEN-4400-2 van toepassing. Voor meer informatie over de NEN-certificering en de actuele tarieven kunt u contact opnemen met de CO, Bureau Cicero.

Fysieke inspectie

Tarieven
Kiwa VERIN Eerste uur tussen 8.00 en 18.00 uur € 375,-
Eerste uur tussen 18.00 en 8.00 uur € 509,25
Aanvullend kwartiertarief tussen 8.00 uur en 18.00 uur € 20,25
Aanvullend kwartiertarief tussen 18.00 uur en 8.00 uur € 28,-

 

Beoordeling en certificering

Certificeringskosten per activiteit € 350,-