Nieuws

IKB PSB: Wijzigingen per 1 september 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

IKB PSB: Aangescherpte wetgeving voor gebruik Precursors (uitgangsstoffen)

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van grondstoffen in het kader van terrorisme, is vanaf 1 februari 2021 de verordening EU 2019/1148 van kracht.

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. de jaarlijkse deelnemersbijdrage
  2. kosten voor de certificerende instantie (CI)
  3. kosten voor de controle organisatie (CO)

Zowel de CI als de CO stellen zelf hun tarieven vast. Deze tarieven zijn in Euro en exclusief BTW. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn ter indicatie. Voor meer informatie, offertes e.d. kunt u contact opnemen met de CI of CO.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2021 is vergeleken met 2020, ongewijzigd. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren. De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.

IKB PSB deelnemers Deelnemersbijdrage IKB PSB 2021
Per certificaat voor: Entbedrijven, Laadbedrijven, Plaagdierenbeheersingsbedrijven, Ontsmettingsbedrijven, Reinigingsbedrijven, Snavelbehandelingsbedrijven € 750,- (excl. BTW)

 

Inspectie

Administratieve inspectie

Kosten
Ten kantore van Cicero € 360,-
In combinatie met NEN-4400 inspectie € 360,-
‘Losse’ inspectie binnen Nederland € 620,- (incl. reiskosten)
‘Losse’ inspectie buiten Nederland € 620,- (excl. reiskosten)

 

NEN 4400 inspectie

Alleen van toepassing voor het verkrijgen van een IKB PSB NL-certificaat. Voor Nederlandse bedrijven is de NEN-4400-1 van toepassing, voor buitenlandse bedrijven is de NEN-4400-2 van toepassing.

Aantal werknemers Volledige inspectie Verkorte- of aanvullende inspectie1
1 t/m 4 € 580,- € 580,-
5 t/m 9 € 995,- € 580,-
10 t/m 24 € 1.195,- € 580,-
25 t/m 99 € 1.275,- € 640,-
100 of meer € 1.400,- € 705,-
Alleen in- en doorleen € 630,- € 630,-

1 In eerste instantie vindt de NEN-4400 inspectie tweemaal per jaar plaats. Indien hiertoe gronden zijn, dan kan de frequentie door de CO worden aangepast.

Fysieke inspectie

CO Kosten
Kiwa VERIN Eerste uur tussen 8.00 en 18.00 uur € 375,-
Eerste uur tussen 18.00 en 8.00 uur € 485,-
Aanvullend kwartiertarief tussen 8.00 uur en 18.00 uur € 19,50
Aanvullend kwartiertarief tussen 18.00 uur en 8.00 uur € 26,75

 

Beoordeling en certificering

De kosten voor beoordeling en certificering door de CI worden geïnd door de CO.

Kosten
Certificeringskosten per activiteit € 350,-
Kosten handmatige ingevoerde controles € 17,50