Card image cap

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2022

7 december 2021

De deelnemersbijdrage in 2022 blijft gelijk aan de bijdrage van 2021 en bedraagt €750,- (excl. BTW) per certificaat.
Met de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan IKB PSB 2022.

Card image cap

Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB.

Card image cap

Stand van Zaken vogelgriep (6 december 2021)

6 december 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken: vogelgriepsituatie in Europa en voorlopige data intrekking beperkingsgebieden en beschermingsgebieden

Card image cap

IKB Kip: Jaarplan en deelnemersbijdrage 2022

3 december 2021

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2022 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Card image cap

IKB Kip: Vogelgriep en het bezoekersprotocol

3 december 2021

De stal of andere vogelverblijfplaats mag alleen betreden worden als dit noodzakelijk is. U kunt uw bezoekers helpen zich aan de hygiëneprotocollen te houden.

Card image cap

IKB Kip: Hygiënescan Avined vernieuwd

3 december 2021

In samenwerking met verschillende partijen is de hygiënescan vernieuwd. De hygiënescan is ontwikkeld zodat u, als pluimveehouder, de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf kunt bijhouden en mogelijk verder verbeteren.

Card image cap

Wist u dat?!

3 december 2021

Een aantal handige tips en feiten op een rijtje.

Card image cap

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

26 november 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken: nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek, voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd) en vogelgriepsituatie in Europa

Card image cap

Doucheverplichting bij stalbezoek pluimveebedrijven, ook bij uitladen van pluimvee (23 november 2021)

24 november 2021

De pluimveeorganisaties hebben in overleg met het ministerie van LNV besloten dat in verband met de aanhoudende dreiging van vogelgriep binnenkort douchen bij stalbezoek op pluimveebedrijven verplicht wordt.

Card image cap

Digitale Kakelsessie Salmonella bemonstering

22 november 2021

Lees hier over de Webinar (Kakelsessie) over het zelf nemen van Salmonellamonsters op 24 november en 2 december voor (opfok) (groot)ouderdierbedrijven en (opfok) legbedrijven.