Nieuws

 • 02 feb

  Pluimvee Update IKB-PSB

  Per 1 november 2017 is binnen IKB PSB een cursusverplichting ingesteld voor medewerkers van vangbedrijven. Daarnaast vindt u in deze pluimvee update meer informatie over de IKB PSB deelnemersbijdrage 2018, uitbesteding van werk aan niet NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen, regelgeving buitengebruik rodenticiden en het Meldpunt IKB.
   

 • 31 jan

  Pluimvee Update: Salmonella in de vleeskuikenkolom

  De EU heeft doelstellingen voor het maximaal aantal koppels (groot)ouderdieren en vleeskuikens dat per jaar besmet mag zijn met specifieke soorten Salmonella (serotypen). Op basis van voorlopige cijfers van AVINED blijkt dat bij (groot)ouderdieren en vleeskuikens deze doelstellingen weer zijn gehaald.

 • 18 jan

  Pluimvee Update: VKI formulier vleeskuikens aangepast

  Het VKI formulier voor vleeskuikens is aangepast. Gebruik altijd het meest recente formulier en download steeds een nieuw formulier van onze website. Het is niet verplicht om gebruik te maken van het VKI formulier van AVNED. U kunt ook een ander, door de NVWA goedgekeurd, VKI formulier gebruiken. U bent als houder altijd verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Wat betreft de wachttermijn moet de dierenarts de pluimveehouder op de hoogte stellen van de wachttermijn.

 • 16 jan

  Pluimvee update: meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf, wijziging DGF heffing

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over: De meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf en wijzigingen in de DGF-heffing.

 • 31 aug

  Colistine resistentie in kippenvlees

  De vleeskuikensector is verrast door resultaten van het onderzoek naar colistine resistentie in kippenvleesmonsters afkomstig uit de Nederlandse retail. Deze onderzoeksresultaten staan haaks op het lage colistine gebruik in de Nederlandse pluimveesector.

 • 24 jul

  Pluimvee update: Meldpunt IKB, hygiëne en eisen aan diervoeder

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over: Het Meldpunt IKB, het belang van hygiëne in verband met AI en eisen aan diervoeder.

 • 21 jul

  IKB PSB - pluimvee update

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over:

  • Meldpunt IKB
  • Deelnemersbijdrage IKB PSB 2017
  • IKB PSB website
  • Vangbedrijven: insturen pluimveeplanningen, cursus 'Verantwoord pluimveevangen'
 • 18 jul

  Transport van pluimvee

  Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht voor dierenwelzijn en met in achtneming van de betreffende regelgeving. Vanuit de sector is een protocol opgesteld.

 • 04 jul

  Rapport antibioticagebruik 2016

  Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2016 is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij alle bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

 • 29 mei

  Antibioticagebruik vleeskuikens in 2016 weer fors omlaag

  Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven is in 2016 met maar liefst 30% gedaald ten opzichte van 2015. Vergeleken met het basisjaar van de antibiotica aanpak (2009) is het gebruik bij vleeskuikens met 72% gedaald.

 • 16 feb

  NVWA start handhaving zelfcontrole kritische stoffen

  De NVWA heeft aangekondigd te starten met de handhaving op zelfcontrole kritische stoffen.

 • 09 feb

  Pluimveesector verbaasd over handhavingsresultaten dierenwelzijn

  De pluimveesector is verbaasd over de resultaten van het persbericht van de NVWA.

Pagina's