Card image cap

Wijzigingen Salmonella aanpak en gevolgen voor de legsector

17 september 2021

Wijzigingen landelijke Salmonella aanpak Het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) gaat per direct wijzigen. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding hiervoor is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond,

Card image cap

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

16 september 2021

Met enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt in welke situaties er wel of niet een Ctgb registratie nodig is.

Card image cap

IKB Kip: Veilig werken? Maak een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)!

16 september 2021

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan helpen om beter inzicht te krijgen in de risico’s op het bedrijf.

Card image cap

IKB Kip: Vogelgriep maatregelen

16 september 2021

De dreiging van vogelgriep blijft groot. Wij vragen uw aandacht voor de geldende maatregelen.

Card image cap

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

9 september 2021

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Card image cap

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

9 september 2021

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Card image cap

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

9 september 2021

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Card image cap

NIEUW: leidraad verbeterplan antibioticagebruik in de legsector, focus colistine

9 september 2021

AVINED heeft voor de legpluimveesector een leidraad ontwikkeld voor een verbeterplan bij de inzet van tweede en derde keus middelen, met extra aandacht voor het gebruik van colistine.

Card image cap

Uitkomsten onderzoek naar insleeproutes getroffen HPAI-bedrijven 2020-2021

9 september 2021

Enkele hoofdconclusies van het onderzoek naar insleeproutes van HPAI-virus in 2020-2021.

Card image cap

Kans op insleep van vogelgriep verkleinen: tips van deskundigen

9 september 2021

Onderzoekers van Universiteit Utrecht hebben een aantal tips geformuleerd om de kans op insleep van vogelgriep te verkleinen.