Card image cap

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

1 mei 2024

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Card image cap

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

30 april 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Card image cap

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

26 april 2024

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Card image cap

Ophokplicht volledig ingetrokken (24 april 2024)

25 april 2024

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel.

Card image cap

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

27 maart 2024

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Card image cap

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

13 februari 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Card image cap

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

13 februari 2024

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Card image cap

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

8 februari 2024

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Card image cap

Praktische Hilfsmittel für IKB-Teilnehmer

8 februari 2024

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention.

Card image cap

Tipps für die IKB Kip-Kontrolle

8 februari 2024

Gerne bieten wir Ihnen einige Tipps, um eine negative Bewertung bei Vorschriften, bei denen es die meisten Abweichungen gegeben hat, zu vermeiden.