Nieuws

 • 02 jan

  Pluimvee Update - december 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • Salmonella subsidieregeling vaccins 2018 voor pluimveehouders met leghennen en/of legvermeerderingsdieren
 • 02 jan

  Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de deelnemersbijdrage IKB PSB voor het jaar 2019.

 • 02 jan

  Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • 5 belangrijke conclusies cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
  • Modelovereenkomst ZZP'ers
  • IKB PSB certificaat
  • Meldpunt IKB
 • 31 okt

  Pluimvee Update - oktober 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over ontwikkelingen rondom de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

 • 30 sep

  Pluimvee Update - september 2018

  Belang medewerking verlenen aan officieel onderzoek Salmonella
  Alle lidstaten zijn verplicht op basis van EU-regelgeving om officieel onderzoek op Salmonella uit te voeren bij bedrijven die actief zijn in de pluimveesector.

 • 14 sep

  Toelichting op wijzigingen IKB PSB en extra informatie voor laadbedrijven en ZZP'ers

  Half augustus hebben we (AVINED) u per brief geïnformeerd over de wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB per 1 september 2018. In deze nieuwsbrief worden een paar wijzigingen verder toegelicht.

 • 24 jul

  Transport van pluimvee bij extreme temperaturen

  Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht voor dierenwelzijn, ook op dagen met extreme temperaturen.

 • 17 jul

  Salmonella subsidieregeling vaccins 2018

  Net als in voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid voor pluimveehouders om een tegemoetkoming te ontvangen voor de kosten voor Salmonella vaccinatie bij leghennen en legvermeerderingsdieren. Sinds 2015 wordt deze regeling uitgevoerd door RVO.nl.  De subsidievoorwaarden kunt u vinden op de website van RvO.

 • 13 jul

  Uitbraken NCD in België

  Sinds eind april zijn er verspreid over België een aantal uitbraken vastgesteld bij pluimvee van Newcastle Disease (NCD). De recente uitbraken van NCD in België maken duidelijk dat ook in Nederland een verhoogd risico op NCD is, ook wel pseudo vogelpest genoemd.

 • 03 jul

  Pluimvee Update - juli 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  Antibioticagebruik in de pluimveesector
  Aanscherping uitvoering I&R en handel in pluimvee

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  Belangrijke thema’s voor AVINED waren in 2017 pluimveegezondheid, beheer van databases en de opzet van een zelfcontrole programma voor antibiotica gebruik. Via ‘mijn AVINED’ is meer informatie beschikbaar gemaakt, waaronder benchmarkgegevens, cijfers en trends. Een AVV aanvraag is ingediend om gelden bijeen te brengen voor onderzoek in de pluimveesector. Tijdens de fipronilcrisis is AVINED aanspreekpunt geweest en heeft een proactieve rol op zich genomen met betrekking tot informatie verstrekking aan de sector en de NVWA.

Pagina's