Card image cap

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

2 juni 2023

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Card image cap

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

2 juni 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Card image cap

Terugkijken: Webinar “Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?”

30 mei 2023

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Card image cap

Onderzoeksagenda AVV

30 mei 2023

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Card image cap

Onderzoek: Functionele lichtprogramma’s voor opfoklegpluimvee

30 mei 2023

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Card image cap

Nieuw in ‘Mijn AVINED’: dieraantallen per stal

30 mei 2023

Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len).

Card image cap

IKB Kip: Webinar “Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?”

4 mei 2023

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Card image cap

Nieuwe procedure ontheffingen vervoer opfokdieren uit AI-beperkingsgebied

28 april 2023

De NVWA heeft een nieuwe procedure opgesteld voor het aanvragen van ontheffingen voor het vervoer van legrijp gevogelte vanuit een AI-beperkingsgebied.

Card image cap

Huidige AI-situatie

28 april 2023

De dreiging van vogelgriep blijft nog altijd serieus. Er worden de afgelopen tijd zelfs meer dode, besmette vogels aangetroffen en de komende tijd worden in verband met de vogeltrek ook meer wilde vogels in Nederland verwacht.

Card image cap

Nieuwe lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

28 april 2023

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de lijst van te gebruiken desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten geactualiseerd op verzoek van de NVWA.