Card image cap

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

13 februari 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Card image cap

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

13 februari 2024

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Card image cap

IKB PSB: Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2022

20 juni 2023

Wij geven u in graag een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen.

Card image cap

IKB PSB: In juli, facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB

20 juni 2023

In juli, facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB.

Card image cap

IKB PSB: Goed voorbereid de NEN-4400 controle in

20 juni 2023

Wilt u ook afwijkingen in een NEN-4400 inspectie zoveel mogelijk vermijden? Bureau Cicero heeft acht tips om goed voorbereid te zijn op uw NEN-4400 controle.

Card image cap

Terugkijken: Webinar “Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?”

20 juni 2023

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Card image cap

Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2023

17 januari 2023

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2023 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB.

Card image cap

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2023

17 januari 2023

De deelnemersbijdrage in 2023 blijft gelijk. De deelnemersbijdrage 2023 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat.

Card image cap

IKB PSB: Register met IKB PSB deelnemers op alfabetische volgorde

27 september 2022

Deelnemers zijn nu per activiteit ingedeeld op alfabetische volgorde.

Card image cap

IKB PSB: Terugblik informatiebijeenkomst IKB PSB

27 september 2022

Het doel van deze middag was om de aanwezige deelnemers enerzijds te informeren over de belangrijkste resultaten van de afgelopen twee jaar en anderzijds de kansen en uitdagingen voor de komende periode met elkaar te bespreken.