Card image cap

Dringend verzoek: hygiëne bij stalbezoek

11 februari 2022

Mocht u knelpunten ervaren bij de naleving van de hygiëneprotocollen, zoals het niet beschikbaar zijn van bedrijfskleding of onvoldoende schone douches op het pluimveebedrijf? Wij vragen u om deze situaties te melden bij het Meldpunt IKB, dit kan ook anoniem.

Card image cap

IKB PSB: Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2022

7 december 2021

De deelnemersbijdrage in 2022 blijft gelijk aan de bijdrage van 2021 en bedraagt €750,- (excl. BTW) per certificaat.
Met de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan IKB PSB 2022.

Card image cap

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB.

Card image cap

IKB PSB: Ontwikkelingen vogelgriep

10 november 2021

Lees hier wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van vogelgriep.

Card image cap

IKB PSB: Wat kunt u doen tegen de verspreiding van vogelgriep

10 november 2021

Lees hier wat u kunt doen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan.

Card image cap

IKB PSB: Uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep weer van kracht

10 november 2021

Het uitvoeringsbesluit IKB PSB is weer van kracht. Lees hier wat dit voor u betekend.

Card image cap

IKB PSB: Doorgeven wijzigingen in uw bedrijfsvoering

23 september 2021

Het direct goed doorgeven van wijzigingen bespaart u tijd en moeite. Lees waar en hoe u wijzigingen in uw bedrijfsvoering correct kunt doorgeven.

Card image cap

IKB PSB: Uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep ingetrokken

23 september 2021

Het uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep is ingetrokken. De Certificerende Instantie (CI) en de Controle Organisatie (CO) volgen weer de oorspronkelijke lijn voor de uitvoering van onder meer IKB PSB controles.

Card image cap

IKB PSB: De ZZP’er werkt veilig en gezond met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

13 augustus 2021

Om u te helpen bij het opstellen van een volledige RI&E stellen wij een voorbeeld RI&E beschikbaar op onze website.

Card image cap

IKB PSB: Werkzaamheden afgerond? Vergeet de werkbon niet!

13 augustus 2021

Om deelnemers te helpen bij het opstellen van een volledige werkbon, is een voorbeeld werkbon beschikbaar gesteld.