Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

13 februari 2024

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Alle wijzigingen kunt u hier raadplegen.

Bijlage 0. Algemene Voorwaarde IKB PSB

  • Definitie ‘’gevaarlijke stof’’ is toegevoegd.

Bijlage 1.1. Voorschriften IKB PSB

  • Toevoeging voorschrift A30: de jaaromzet van de IKB PSB-deelnemer bestaat voor maximaal 5% uit ingehuurde arbeid en uitbesteed werk van niet IKB PSB- deelnemers.
  • Uitbreiding voorschrift A03: de IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Nieuwe aanvulling: bestaande uit een lijst met risico’s en een evaluatie van de risico’s.
  • Aanvulling voorschrift A12: de werkinstructie dient: in een taal geschreven te zijn die de pluimveehouder, voorman en medewerker voldoende beheerst.

Specifiek voor plaagdierenbeheersings-, ontsmettings- en reinigingsbedrijven:

  • Toevoeging voorschriften D12, E08 en F07: bij de opslag van gevaarlijke stoffen:
    • staat op de buitenzijde van de opslag met waarschuwingsborden duidelijk het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aangegeven;
    • staat op de buitenzijde van de opslag het verbod om te roken en op open vuur in de opslag met een picotgram aangegeven;

staat in of nabij de opslagvoorziening een draagbaar blustoestel.