Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

13 februari 2024

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Alle wijzigingen kunt u hier raadplegen.

Bijlage 0. Algemene Voorwaarde IKB PSB

  • Definitie ‘’gevaarlijke stof’’ is toegevoegd.

Bijlage 1.1. Voorschriften IKB PSB

  • Toevoeging voorschrift A30: de jaaromzet van de IKB PSB-deelnemer bestaat voor maximaal 5% uit ingehuurde arbeid en uitbesteed werk van niet IKB PSB- deelnemers.
  • Uitbreiding voorschrift A03: de IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Nieuwe aanvulling: bestaande uit een lijst met risico’s en een evaluatie van de risico’s.
  • Aanvulling voorschrift A12: de werkinstructie dient: in een taal geschreven te zijn die de pluimveehouder, voorman en medewerker voldoende beheerst.

Specifiek voor plaagdierenbeheersings-, ontsmettings- en reinigingsbedrijven:

  • Toevoeging voorschriften D12, E08 en F07: bij de opslag van gevaarlijke stoffen:
    • staat op de buitenzijde van de opslag met waarschuwingsborden duidelijk het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aangegeven;
    • staat op de buitenzijde van de opslag het verbod om te roken en op open vuur in de opslag met een picotgram aangegeven;

staat in of nabij de opslagvoorziening een draagbaar blustoestel.