Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

IKB PSB: Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2022

Wij geven u in graag een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Veelgestelde vragen IKB PSB

Proces voor deelname:

 1. U meldt zich aan bij een erkende Certificerende Instantie (CI) via het aanmeldformulier. De CI stuurt de overeenkomst in het kader van IKB PSB toe. Op de overeenkomst kunt u aangeven welke controleorganisatie (CO) u wenst voor de administratieve controle (indien van toepassing, incl. NEN-4400) en welke CO u wenst voor de fysieke controle (alleen van toepassing bij de activiteit laden).
 2. Als de overeenkomst ondertekend retour is ontvangen, dan geeft de CI een bezoekopdracht aan de desbetreffende CO(‘s).
 3. De CO benadert u voor een erkenningscontrole.
 4. Advies is om als voorbereiding de erkenningsvoorwaarden en de aanvullende erkenningsvoorwaarden voor de activiteit(en) door te nemen waarvoor u erkend wil worden (zie Certificatieschema IKB PSB).
 5. De CO voert de erkenningscontrole uit en stuurt de rapportage en bevindingen door naar de CI.
 6. De CI voert de beoordeling uit van de controle.
 7. Als alles akkoord is, dan ontvangt u per activiteit een certificaat en wordt u opgenomen in het overzicht met gecertificeerde IKB PSB bedrijven.Een certificaat is in beginsel 1 jaar geldig.
 8. Om een nieuw certificaat te ontvangen zal er voor afloop van uw huidige certificaat weer een controle uitgevoerd moeten worden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

 1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering.
 2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle.
 3. Deelnemersbijdrage.

Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.

Ja, per activiteit wordt er een certificaat verstrekt.

In beginsel is het certificaat 1 jaar geldig.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de Certificerende Instantie. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Contactpersoon   Jan-Kees de Wit

Telefoonnummer   088 – 99 843 10

E-mailadres    certificatie@kiwaverin.nl

Website    www.kiwaverin.nl

De controle kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Administratieve controle
 • NEN-4400 controle
 • Fysieke controle

Wanneer wat voor u van toepassing is, kunt u hier vinden.

Binnen IKB PSB zijn er drie soorten erkenningen per PSB-activiteit mogelijk:

 1. Nederland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 2. Nederland-erkenning ZZP’er: van toepassing voor ZZP’ers die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 3. Buitenland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die enkel op buitenlands grondgebied werkzaamheden willen uitvoeren. Met deze erkenning is het niet mogelijk om op Nederlands grondgebied werkzaamheden uit te voeren.

In de voorschriften IKB PSB kunt u vinden welke voorschriften voor welke erkenning van toepassing zijn.

Het kan als ZZP’er lastig zijn om alles binnen het werkveld te overzien. Op deze website kunt u meer informatie vinden over ZZP’ers in de land- en tuinbouw.

Met betrekking tot de modelovereenkomst kunt u gebruik maken van de goedgekeurde modelovereenkomst, welke LTO tot haar beschikking heeft gesteld. Deze kunt u in onderstaand bestandenblok vinden. Daarnaast is hierbij ook een stappenplan toegevoegd voor het invullen van de modelovereenkomst.

 

De Belastingdienst heeft ook informatie beschikbaar gesteld over wat u moet doen als er een modelovereenkomst gebruikt wordt. Dit kunt u hier raadplegen.