Nieuws

Kipnet succesvol gemigreerd naar Kip

De langverwachte overgang van Kipnet naar het KIP-systeem is geslaagd! Sinds 22 november hebben alle gebruikers toegang tot het nieuwe platform.

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen.

Nieuw in 'Mijn AVINED': dieraantallen per stal

Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len).

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor:

  • Veterinaire en kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld monitoringprogramma’s in het kader van diergezondheid
  • Bepalen van beperkingsgebieden bij dierziekteuitbraken
  • Antibioticaregistratie
  • Controle op hygiëneverordeningen en IKB programma’s
  • Tracking en tracing van consumptie-eieren

Wat moet u weten?

  • In het KIP meldt u binnen 5 werkdagen alle verplaatsingen van pluimvee (aan- én afvoer).
  • In het KIP onderhoudt u de gegevens van uw stallen.
  • Maak goede afspraken over de wie meldt in het KIP, om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen.
  • Neem contact op voor het aanvragen of wijzigen van een registratienummer of UBN.

De NVWA en COKZ controleren de naleving van de wetgeving en hebben toegang tot het KIP.

Onderstaande knop biedt toegang tot KIP Raadpleeg, dit is de databank voor het raadplegen van geregistreerde gegevens in KIP.

KIP Raadpleeg

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen via:

088 – 998 43 40 | info@avined.nl

Downloads

Registratieformulier
Beëindiging registratie
Bijlage bij aanvraag export NVWA
Gebruikershandleiding KIP