Nieuws

Houd uw gegevens actueel

Het is van belang om uw gegevens up to date te houden.

Samen bioveiligheid verbeteren, meld je aan!

ZLTO heeft samen met de GD een online kennisprogramma opgesteld, waarbij kennisuitwisseling tussen pluimveehouders, dierenartsen en adviseurs centraal staat. Meld je nu aan.

AVINED-hygiënescan vernieuwd per 20 oktober

De afgelopen periode heeft AVINED de hygiënescan vernieuwd, opnieuw in samenwerking met o.a. pluimveehouders, dierenartsen en onderzoekspartners.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor:

  • Veterinaire en kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld monitoringprogramma’s in het kader van diergezondheid
  • Bepalen van beperkingsgebieden bij dierziekteuitbraken
  • Antibioticaregistratie
  • Controle op hygiëneverordeningen en IKB programma’s
  • Tracking en tracing van consumptie-eieren

Wat moet u weten?

  • In het KIP meldt u binnen 5 werkdagen alle verplaatsingen van pluimvee (aan- én afvoer).
  • In het KIP onderhoudt u de gegevens van uw stallen.
  • Maak goede afspraken over de wie meldt in het KIP, om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen.
  • Neem contact op voor het aanvragen of wijzigen van een registratienummer of UBN.

De NVWA en COKZ controleren de naleving van de wetgeving en hebben toegang tot het KIP.

Onderstaande knop biedt toegang tot KIP Raadpleeg, dit is de databank voor het raadplegen van geregistreerde gegevens in KIP.

KIP Raadpleeg

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen via:

088 – 998 43 40 | info@avined.nl

Downloads

Registratieformulier
Beëindiging registratie
Bijlage bij aanvraag export NVWA
Gebruikershandleiding KIP