Nieuws

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Wijzigingen VKI-formulier per 1 januari 2021

De VKI-formulieren zijn per 1 januari 2021 gewijzigd.

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

Vanaf 1 december wordt het mogelijk om letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze gegevens te verzamelen krijgt de pluimveesector meer inzicht in dit kenmerk.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

I&R

Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor:

  • Veterinaire en kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld monitoringprogramma’s in het kader van diergezondheid
  • Bepalen van beperkingsgebieden bij dierziekteuitbraken
  • Antibioticaregistratie
  • Controle op hygiëneverordeningen en IKB programma’s
  • Tracking en tracing van consumptie-eieren

Wat moet u weten?

  • In het KIP meldt u binnen 5 werkdagen alle verplaatsingen van pluimvee (aan- én afvoer).
  • In het KIP onderhoudt u de gegevens van uw stallen.
  • Maak goede afspraken over de wie meldt in het KIP, om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen.
  • Neem contact op voor het aanvragen of wijzigen van een registratienummer of UBN.

De NVWA en COKZ controleren de naleving van de wetgeving en hebben toegang tot het KIP.

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen via:

088 – 998 43 40 | kiprelatie@avined.nl

Downloads

Registratieformulier
Beëindiging registratie
Bijlage bij aanvraag export NVWA
Gebruikershandleiding KIP