Nieuws

Wijzigingen QS per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de QS voorschriften.

QS: Actualiteit en volledigheid verklaring van deelname en volmacht

Om goed voorbereid te zijn op een audit en om fouten te voorkomen, dienen alle documenten altijd beschikbaar en up-to-date te zijn.

QS: Controle-indexen voor pluimveebedrijven

Vanaf 1 juli 2021 zijn de BSI en LFI auditindexen beschikbaar gesteld op het softwareplatform voor pluimveebedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Informatie aangesloten deelnemers

VVVO-nummer

U ontvangt het VVVO-nummer (Viehverkehrs-Verordnungs-Nummer) samen met de door AVINED ondertekende Verklaring van deelname en volmacht. Dit VVVO-nummer dient u aan uw voerleverancier door te geven. Het VVVO-nummer moet worden vermeld op de voerbonnen.

Zelfcontrolelijst

Voordat uw bedrijf voor QS gecontroleerd wordt, is het belangrijk dat u zelf jaarlijks een “Self-Assessment” uitvoert. U controleert dan zelf de voorschriften van QS op uw bedrijf. Op de zelfcontrolelijst vult u de werkelijke situatie op uw bedrijf in. AVINED mailt jaarlijks de vertaalde versie van de zelfcontrolelijst naar alle deelnemers.

Controles

Elk bedrijf wordt gecontroleerd tijdens een onafhankelijke controle. De eerste controle vindt aangekondigd plaats. Daarnaast vinden er risico gebaseerde controles plaats. Dit betekent dat afhankelijk van hoe een bedrijf presteert tijdens de controle, de interval tussen twee controles kan verschillen. Meer informatie over de controles kunt u vinden in het bestand ‘Aanvullende informatie controles’ in het bestandenblok.

Calamiteiten

Het calamiteitenformulier (Ereignisfallblatt) dient u op te slaan in uw eigen administratie. Een digitale versie van dit formulier kunt u vinden onderaan deze pagina. Een vertaalde versie kunt u opvragen bij de Bündler AVINED. In geval van calamiteiten dient u:

  • Het Ereignisfallblatt in te vullen en door te sturen naar QS
  • Contact op te nemen met uw Bündler AVINED.

 

 

Downloads

Ereignisfallblatt
Zelfcontrolelijst (Engels)
Zelfcontrolelijst (Duits)
Voorschriften vermeerderingsbedrijven (Engels)
Voorschriften vermeerderingsbedrijven (Duits)
Voorschriften vleeskuikenbedrijven (Engels)
Voorschriften vleeskuikenbedrijf (Duits)
Overzicht voorbeelddocumenten QS
QS catalogus diergeneesmiddelen
Aanvullende informatie QS-controles