Card image cap

Waakzaamheid bij inzet ruwvoeders uit overstromingsgebieden

30 juli 2021

Wees waakzaam bij het gebruik van ruwvoeder uit door overstromingen getroffen gebieden.

Card image cap

Controleer register IKB erkende pluimveeservicebedrijven

30 juli 2021

Er zijn signalen uit het veld gekomen dat een (nog) niet gecertificeerd pluimveeservice bedrijf werkzaam is geweest op IKB erkende pluimveebedrijven. In de nieuwsbrief van maart staan diverse situaties uitgelegd. Nogmaals benadrukken wij dat u alleen pluimveeservicebedrijven mag inschakelen die vermeld staan op het register met IKB PSB erkende bedrijven. Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Als

Card image cap

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

Blijf alert op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol na te leven kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden.

Card image cap

Homeopathische diergeneesmiddelen alleen toegelaten met Reg-NL-H registratie

30 juli 2021

Homeopathische diergeneesmiddelen zonder Reg NL-H nummer niet meer vervoerd, aangeboden, afgeleverd, ontvangen en in voorraad gehouden worden.

Card image cap

Onaangekondigde controles weer structureel uitgevoerd

30 juli 2021

In de voorgaande jaren zijn regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Kip deelnemers. In het afgelopen jaar zijn door de corona-pandemie en de aanhoudende vogelgriep beperkt onaangekondigde controles uitgevoerd. Voor de waarborging en het imago van IKB Kip en haar deelnemers is het belangrijk dat iedereen zich jaarrond houdt aan de voorschriften. Nu fysieke controle

Card image cap

IKB Kip geaccepteerd door Ketenborging

30 juli 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u een update gegeven over het acceptatietraject voor Ketenborging. Inmiddels staat IKB Kip als geaccepteerd kwaliteitsschema op de website. Hiermee toont IKB Kip via een externe beoordeling aan dat het beheer en het schema op onafhankelijke, betrouwbare en transparante wijze wordt uitgevoerd. Iets waar we trots op mogen zijn.

Card image cap

Update Ketenborging

1 juli 2021

De afgelopen jaren is IKB Kip versterkt. Zo heeft IKB Kip o.a. aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de criteria van Ketenborging.nl. 

Card image cap

Stalnummers, klopt uw registratie in KIP?

1 juli 2021

Het stalnummer in KIP is van belang voor een snelle tracering bij eventuele (voedselveiligheids)incidenten of een uitbraak van dierziekten.

Card image cap

Inzetten van biocides of gewasbeschermingsmiddelen, waar moet ik op letten?

1 juli 2021

Waar moet u op letten bij het inzetten van biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Card image cap

Veelgestelde vragen letselpercentage

1 juli 2021

Aangezien er nog regelmatig vragen binnenkomen over het invullen van letselpercentage, kunt u hier onder antwoord vinden op de meest gestelde vragen.