Card image cap

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

16 september 2021

Met enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt in welke situaties er wel of niet een Ctgb registratie nodig is.

Card image cap

IKB Kip: Veilig werken? Maak een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)!

16 september 2021

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan helpen om beter inzicht te krijgen in de risico’s op het bedrijf.

Card image cap

IKB Kip: Vogelgriep maatregelen

16 september 2021

De dreiging van vogelgriep blijft groot. Wij vragen uw aandacht voor de geldende maatregelen.

Card image cap

Waakzaamheid bij inzet ruwvoeders uit overstromingsgebieden

30 juli 2021

Wees waakzaam bij het gebruik van ruwvoeder uit door overstromingen getroffen gebieden.

Card image cap

Controleer register IKB erkende pluimveeservicebedrijven

30 juli 2021

Er zijn signalen uit het veld gekomen dat een (nog) niet gecertificeerd pluimveeservice bedrijf werkzaam is geweest op IKB erkende pluimveebedrijven.

Card image cap

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

Blijf alert op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol na te leven kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden.

Card image cap

Homeopathische diergeneesmiddelen alleen toegelaten met Reg-NL-H registratie

30 juli 2021

Homeopathische diergeneesmiddelen zonder Reg NL-H nummer niet meer vervoerd, aangeboden, afgeleverd, ontvangen en in voorraad gehouden worden.

Card image cap

Onaangekondigde controles weer structureel uitgevoerd

30 juli 2021

In de voorgaande jaren zijn regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Kip deelnemers. In het afgelopen jaar zijn door de corona-pandemie en de aanhoudende vogelgriep beperkt onaangekondigde controles uitgevoerd. Voor de waarborging en het imago van IKB Kip en haar deelnemers is het belangrijk dat iedereen zich jaarrond houdt aan de voorschriften. Nu fysieke controle

Card image cap

IKB Kip geaccepteerd door Ketenborging

30 juli 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u een update gegeven over het acceptatietraject voor Ketenborging. Inmiddels staat IKB Kip als geaccepteerd kwaliteitsschema op de website. Hiermee toont IKB Kip via een externe beoordeling aan dat het beheer en het schema op onafhankelijke, betrouwbare en transparante wijze wordt uitgevoerd. Iets waar we trots op mogen zijn.

Card image cap

Update Ketenborging

1 juli 2021

De afgelopen jaren is IKB Kip versterkt. Zo heeft IKB Kip o.a. aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de criteria van Ketenborging.nl.