Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Hoe vaak maakt u gebruik van de douche?

1 december 2023

De pluimveesector wordt onder andere door het vogelgriepvirus op de proef gesteld, en heeft een beperkt arsenaal om het virus te voorkomen. Daarom willen we nogmaals het belang van het douchen benoemen. De douche verhoogt de biosecurity, oftewel het pakket aan preventieve maatregelen met als doel het risico op verspreiding van ziektekiemen te minimaliseren. De douche is onderdeel van het hele pakket aan hygiënemaatregelen, waarbij indouchen vooral van belang is voor het pluimveebedrijf zelf en uitdouchen voor de pluimveesector als collectief.

Waarom een douche?

Vanaf 1 juli 2028 bent u verplicht de beschikking te hebben over een doorloop-douche, conform de IKB Kip-voorschriften. Beschikt u als pluimveehouder over een douche op het perceel, maar voldoet deze niet aan het doorloop-principe, dan geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2028. Dit gaat veelal over een instapdouche (zelfde kant in als uit). Bij een instapdouche is namelijk maar één deur aanwezig, waardoor er geen fysieke scheiding is tussen het vuile en het schone gedeelte. Hierdoor overlappen de looproutes en is er kans op kruisbesmetting. U kunt hier teruglezen waar de douche aan moet voldoen.