Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Hoe vaak maakt u gebruik van de douche?

1 december 2023

De pluimveesector wordt onder andere door het vogelgriepvirus op de proef gesteld, en heeft een beperkt arsenaal om het virus te voorkomen. Daarom willen we nogmaals het belang van het douchen benoemen. De douche verhoogt de biosecurity, oftewel het pakket aan preventieve maatregelen met als doel het risico op verspreiding van ziektekiemen te minimaliseren. De douche is onderdeel van het hele pakket aan hygiënemaatregelen, waarbij indouchen vooral van belang is voor het pluimveebedrijf zelf en uitdouchen voor de pluimveesector als collectief.

Waarom een douche?

Vanaf 1 juli 2028 bent u verplicht de beschikking te hebben over een doorloop-douche, conform de IKB Kip-voorschriften. Beschikt u als pluimveehouder over een douche op het perceel, maar voldoet deze niet aan het doorloop-principe, dan geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2028. Dit gaat veelal over een instapdouche (zelfde kant in als uit). Bij een instapdouche is namelijk maar één deur aanwezig, waardoor er geen fysieke scheiding is tussen het vuile en het schone gedeelte. Hierdoor overlappen de looproutes en is er kans op kruisbesmetting. U kunt hier teruglezen waar de douche aan moet voldoen.