Nieuws

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Waar moet de douche aan voldoen?

De douche(s) in de hygiënesluis moet voldoen aan een specifieke indeling, conform de IKB Kip-voorschriften (Bijlage 1.2). De indeling bestaat uit drie gescheiden ruimtes: de uitkleedruimte, de douche en de aankleedruimte. Deze specifieke indeling wordt een ‘’doorloop-douche’’ genoemd. Dit type douche zorgt voor een duidelijk scheiding tussen het vuile gedeelte en het schone gedeelte van het bedrijf (zie afbeelding hieronder). Hierdoor komen de looproutes niet met elkaar in aanraking, mits de werkwijze goed wordt nageleefd, en wordt de kans op kruisbesmetting verkleind. De doorloop-douche verkleint dus de kans op insleep van dierziekten en andere kiemen op uw bedrijf én versleep naar andere bedrijven.

De ruimtes van de douche moeten verlicht en verwarmd zijn en de nodige privacy bieden zodat het aangenaam is voor de stalbetreder om te douchen. Als u regelmatig meerdere bezoekers ontvangt op uw bedrijf, kunt u overwegen om meerdere douches te bouwen.

 

De verschillende ruimtes van de doorloop-douche bestaan uit de volgende onderdelen:

Uitkleedruimte

 • haakjes en/of een plank om kleding tijdelijk op te hangen
 • schone handdoeken
 • een wasmand voor de gebruikte handdoeken
 • als pluimveehouder kunt u ervoor kiezen om eventueel kluisjes of andere mogelijkheden aan te bieden om persoonlijke bezittingen veilig op te bergen

Douche

 • aangesloten op leidingwater of een eigen bron van geschikte kwaliteit
 • heeft een goed werkende afvoer en shampoo en/of zeep

Aankleedruimte

 • schone handdoeken, een wasmand en een prullenbak
 • schone bedrijfseigenkleding, -schoeisel, -sokken en –ondergoed
 • persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapje en haarnetje

Benieuwd naar de volledige voorschriften rondom de douche? Klik dan hier (Bijlage 1.2).

Overgangstermijn 1 juli 2028

Beschikt u als pluimveehouder al over een douche op het perceel, maar voldoet deze niet aan het doorloop-principe, dan geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2028. Dit gaat veelal over een instapdouche (zelfde kant in als uit). Vanaf 1 juli 2028 bent u dan alsnog verplicht de beschikking te hebben over een doorloop-douche, conform de IKB Kip-voorschriften. Bij een instapdouche is namelijk maar één deur aanwezig, waardoor er geen fysieke scheiding is tussen het vuile gedeelte en het schone gedeelte. Hierdoor overlappen de looproutes en is er kans op kruisbesmetting.

 

Legionella beheersplan

Bij gebruik van de douche is het belangrijk om de douche schoon en veilig te houden. Volgens de Waterleidingwet en waterleidingbesluit heeft de pluimveehouder een zorgplicht met betrekking tot beheersing van legionella. In de voorschriften is daarom ook opgenomen dat u als pluimveehouder over een legionella beheersplan moet beschikken. De GD heeft een Protocol Legionella beheersing voor IKB Kip opgesteld waarmee de pluimveehouder kan voldoen aan deze zorgplicht. Uw plan moet daarom minimaal voldoen aan het Protocol Legionella Beheersing van IKB Kip. Dit zijn een aantal belangrijke zaken die in het protocol benoemd worden:

 • douche aansluiten op het drinkwater van de waterleverancier of een bron van goede kwaliteit;
 • afwezigheid van ‘’doodlopende leidingen’’
 • wekelijks gebruik van alle tappunten (minimaal twee minuten per tappunt)

Bij constatering van een legionella besmetting mag de douche niet meer worden gebruikt en dient er een professioneel bedrijf ingeschakeld te worden. Legionella is namelijk schadelijk voor zowel uw gezondheid als die van de bezoeker. De douche kan pas weer veilig gebruikt worden als door een professioneel bedrijf is vastgesteld dat de leidingen onder de norm van 100 Kolonie Vormende Eenheden per liter (KVE/l) zitten ten aanzien van de legionella bacterie. Pas dan kunt uzelf en uw bezoeker weer veilig douchen.