Nieuws

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wat is de overgangstermijn?

Eén van de grootste risico’s op insleep en versleep van ziektekiemen is via mens-dier contact. Erfbetreders en materialen die in contact zijn geweest met ander pluimvee vormen een potentiele bron van pluimveeziektes. Dit is één van redenen dat per 1 juli 2019 schoon komen en schoon gaan de standaard is binnen IKB Kip. Dit kan het beste gerealiseerd worden met een doorloopdouche (ene kant in, andere kant uit).

Voor de realisatie hiervan geldt de volgende overgangsperiode (tot 1 juli 2028):

  • Op 1 juli 2019 heeft iedere IKB Kip-deelnemer een douche op het perceel. Douches in bijvoorbeeld het woonhuis (zelfde kant in als uit) tellen dus ook mee. Op 1 juli 2028 moet op elk bedrijfsterrein een doorloopdouche beschikbaar zijn.
    • Heeft u op 1 juli 2019 nog geen doorloopdouche beschikbaar? Dan dient u het maximale te doen om kruisbesmetting te voorkomen. Denk hierbij aan maatregelen als doucheslippers of voorkom dat bezoekers terug moeten naar het vuile gedeelte om bedrijfseigenkleding en schoeisel te pakken.
  • De pluimveehouder en erfbetreder kennen de situatie ter plaatste (en op dat moment) het beste. Daarom bepaalt het bedrijfsprotocol van het pluimveebedrijf wie doucht (geldig tot 1 juli 2028). Hierbij kan het hygiëneprotocol van IKB Kip gebruikt worden als de gouden standaard. Bij niet douchen geldt het verzwaard omkleedprotocol, zoals omkleden, haarnetje en mondkapje.
    • Vanaf 1 juli 2028 zijn alle bezoekers die het schone gedeelte van een bedrijfsgebouw betreden verplicht om te douchen. Bij het verlaten van de stal dient tevens gedoucht te worden. Schoon in en schoon uit dus.

Benieuwd waar de douche aan moet voldoen? Klik dan hier.