Nieuws

IKB PSB: Doorgeven wijzigingen in uw bedrijfsvoering

Het direct goed doorgeven van wijzigingen bespaart u tijd en moeite. Lees waar en hoe u wijzigingen in uw bedrijfsvoering correct kunt doorgeven.

IKB PSB: Uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep ingetrokken

Het uitvoeringsbesluit Corona en vogelgriep is ingetrokken. De Certificerende Instantie (CI) en de Controle Organisatie (CO) volgen weer de oorspronkelijke lijn voor de uitvoering van onder meer IKB PSB controles.

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

Met enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt in welke situaties er wel of niet een Ctgb registratie nodig is.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Waar moet de douche staan?

De hygiënesluis (bestaande uit o.a. de douche) kan het best gebouwd worden op de plek waar het voorkomen van insleep en versleep van dierziektes en besmettingen het doelmatigst is, bijvoorbeeld bij de entree van het bedrijfsterrein. Hierbij enkele tips voor de locatie van de hygiënesluis:

  • maak een plattegrond van het bedrijf met indien mogelijk een schone en vuile weg. Zet daarin de looplijnen van bezoekers, werknemer, pluimveehouder en transporteurs;
  • gebruik kleuren op de kaart van verschillende hygiënezones. De douche bevindt zich in de ideale situatie tussen de vuile weg (rood) en het overgangsgebied (oranje);
  • denk hier bijv. ook samen met mensen die uw bedrijf goed kennen over na, bijv. uw dierenarts of voorlichters.

Om duidelijk te maken welke delen van het bedrijfsterrein als vuil en schoon worden gezien, maken we gebruik van gekleurde zones: de rode zone, oranje zone en groene zone:

  • in de rode zone (vuile bedrijfsgedeelte) bevindt zich bijvoorbeeld het parkeerterrein en het perceel tot aan de ingang van de hygiënesluis
  • in de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich de hygiënesluis, waar gedoucht en omgekleed wordt. Dit gedeelte van het bedrijfsterrein loopt tot de ingang van de dierruimtes. In de oranje zone vindt de overgang plaats van de rode zone naar de groene zone en omgekeerd.
  • in de groene zone (schone bedrijfsgedeelte) bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de oranje zone.

Wij hebben twee voorbeelden van bedrijfsplattegronden met de gekleurde zones voor u gemaakt.

In situatie 1 is de hygiënesluis gebouwd aan de rand van het bedrijfsterrein. Om de stallen te bereiken moet men over het bedrijfsterrein lopen. Belangrijk is om in de voorruimtes van de stallen te wisselen van bedrijfseigenkleding en schoeisel naar stal-eigenschoeisel en stal-eigenkleding.

 

plattegrond_situatie-1_v2.png

 

In situatie 2 is de hygiënesluis met doorloop-douche gebouwd aan één van de stallen. Wanneer de andere stal bezocht wordt, kan in de ideale situatie gebruik gemaakt worden van een doorloop die tussen beide (of meerdere) stallen gebouwd is. Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een doorloop, zal men over het bedrijfsterrein moeten lopen om de andere stal(len) te bezoeken. Ook hier is het belangrijk dat in de voorruimtes stal-eigenschoeisel en stal-eigenkleding aangetrokken wordt.

 

plattegrond_situatie-2_v2.png

In het hygiëneprotocol van IKB Kip en de visuele weergave hiervan staan beschreven hoe een bezoeker te werk moet gaan alvorens het bedrijfsterrein te betreden.