Card image cap

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

24 januari 2023

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Card image cap

Aanpassing benchmarkwaarden antibioticumgebruik vleeskuikenbedrijven

24 januari 2023

De benchmarkwaarden voor vleeskuikens per 1 januari 2023 verlaagd.

Card image cap

Colistinegebruik gedaald, aandacht blijft belangrijk

16 november 2022

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag met een DDDA getal ruim onder de 2.

Card image cap

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

22 juni 2022

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.

Card image cap

Sectorrapportage antibiotica 2021 gepubliceerd

26 januari 2022

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. Het gebruik van antibiotica is wederom gedaald in de vleeskuiken- en legsector.

Card image cap

Stap voor stap naar digitale antibiotica benchmarkrapporten

13 januari 2022

Vanaf eind januari wordt een deel van de antibiotica benchmarkrapporten niet meer via de post verstuurd. De rapporten zijn sinds een half jaar digitaal beschikbaar via ‘MijnAvined’ onder ‘Mijn documenten’.

Card image cap

Colistine niet altijd effectief tegen E. coli

22 november 2021

Lees hier het nieuwsbericht over het onderzoek naar de effectiviteit van colistine tegen E. coli.

Card image cap

Colistine niet altijd effectief tegen E. coli

19 november 2021

Bij problemen met E. coli, grijpen pluimveehouders en -dierenartsen nog relatief vaak naar het antibioticum colistine. De effectiviteit daarvan valt echter tegen.

Card image cap

NIEUW: leidraad verbeterplan antibioticagebruik in de legsector, focus colistine

9 september 2021

AVINED heeft voor de legpluimveesector een leidraad ontwikkeld voor een verbeterplan bij de inzet van tweede en derde keus middelen, met extra aandacht voor het gebruik van colistine.

Card image cap

Facturatie door AVINED

15 juni 2021

Deze week worden de jaarlijkse facturen verstuurd voor de databases voor identificatie en registratie, antibioticaregistratie en registratie van salmonella-uitslagen.