Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

18 juli 2023

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald ten opzichte van 2021. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 77,4%.

Conclusies antibioticumgebruik pluimveesector:

  • In 2022 was het antibioticumgebruik bij vleeskuikens 7,6 procent lager dan in 2022. Het gebruik bij kalkoenen steeg met 4%.
  • Het antibioticumgebruik bij vleeskuikens is sinds het referentiejaar 2009 gedaald met 84%.
  • Bij reguliere vleeskuikens zijn er nog grote verschillen tussen bedrijven. Daar is volgens de SDa nog winst te halen. Ook bij kalkoenen is er een fors verschil tussen de bedrijven. Enkele bedrijven met een hoog gebruik hebben een forse invloed op het gemiddelde sectorgetal in deze kleine sector.
  • Over het antibioticumgebruik bij overig pluimvee (de gehele legsector en de voorschakels van de vleeskuikens) constateert de SDa dat het gebruik stabiel is op een laag niveau.

De cijfers van de SDa komen in grote lijnen overeen met de cijfers die AVINED heeft gerapporteerd over het antibioticumgebruik in 2022.