Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

18 juli 2023

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald ten opzichte van 2021. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 77,4%.

Conclusies antibioticumgebruik pluimveesector:

  • In 2022 was het antibioticumgebruik bij vleeskuikens 7,6 procent lager dan in 2022. Het gebruik bij kalkoenen steeg met 4%.
  • Het antibioticumgebruik bij vleeskuikens is sinds het referentiejaar 2009 gedaald met 84%.
  • Bij reguliere vleeskuikens zijn er nog grote verschillen tussen bedrijven. Daar is volgens de SDa nog winst te halen. Ook bij kalkoenen is er een fors verschil tussen de bedrijven. Enkele bedrijven met een hoog gebruik hebben een forse invloed op het gemiddelde sectorgetal in deze kleine sector.
  • Over het antibioticumgebruik bij overig pluimvee (de gehele legsector en de voorschakels van de vleeskuikens) constateert de SDa dat het gebruik stabiel is op een laag niveau.

De cijfers van de SDa komen in grote lijnen overeen met de cijfers die AVINED heeft gerapporteerd over het antibioticumgebruik in 2022.