Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

18 juli 2023

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald ten opzichte van 2021. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 77,4%.

Conclusies antibioticumgebruik pluimveesector:

  • In 2022 was het antibioticumgebruik bij vleeskuikens 7,6 procent lager dan in 2022. Het gebruik bij kalkoenen steeg met 4%.
  • Het antibioticumgebruik bij vleeskuikens is sinds het referentiejaar 2009 gedaald met 84%.
  • Bij reguliere vleeskuikens zijn er nog grote verschillen tussen bedrijven. Daar is volgens de SDa nog winst te halen. Ook bij kalkoenen is er een fors verschil tussen de bedrijven. Enkele bedrijven met een hoog gebruik hebben een forse invloed op het gemiddelde sectorgetal in deze kleine sector.
  • Over het antibioticumgebruik bij overig pluimvee (de gehele legsector en de voorschakels van de vleeskuikens) constateert de SDa dat het gebruik stabiel is op een laag niveau.

De cijfers van de SDa komen in grote lijnen overeen met de cijfers die AVINED heeft gerapporteerd over het antibioticumgebruik in 2022.