Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Sectorrapportage antibiotica 2021 gepubliceerd

26 januari 2022

De jaarlijkse antibioticarapportage van AVINED is weer gepubliceerd. Het gebruik van antibiotica is wederom gedaald in de vleeskuiken- en legsector. Het betreft dalingen van het gebruik tot maar liefst 81% bij vleeskuikens. Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. De gegevens zijn afkomstig van de databases CRA en KIP. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van AVINED. Onderstaand een overzicht van de uitkomsten.

Vleeskuikensector

  • Het gebruik van antibiotica op vleeskuikenbedrijven in 2021 was 6,90 DDDAs. Dit is een daling van 26% ten opzichte van 2020, en met maar liefst 81% t.o.v. 2009 (berekening volgens DDDAnat). Het gebruik van derde keus middelen in 2021 was 0,04 DDDAs.
  • Bij de productie fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector blijft het gebruik van antibiotica relatief laag. Het gebruik in 2021 daalde ten opzichte van 2020 met 34% en bedroeg 1,77 DDDAs. Het derde keus middelen gebruik daalde ten opzichte van 2020 tot 0,06 DDDAs.
  • Het gebruik van antibiotica bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector in 2021 was 7,84 DDDAs. Dit is een daling van 18% t.o.v. 2020. Het derde keus middelen gebruik bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in 2021 bedroeg 0,15 DDDAs. Dit is een daling van 47% ten opzichte van 2020 en een daling van 91% ten opzichte van 2016.

Legsector

Het gemiddelde gebruik van antibiotica op alle pluimveebedrijven in de legsector is laag: 1,51 DDDAs in 2021.

  • Bij leghennen is het gebruik in 2021 met 20% gedaald naar 1,32 DDDAs.
  • Bij opfok leghennen is het gebruik in 2021 met 13% gedaald naar 1,64 DDDAs.
  • Bij productie fok- en vermeerderingsdieren is het gebruik met 16% gedaald naar 2,20 DDDAs.
  • Het gebruik van antibiotica bij opfok fok- en vermeerderingsdieren is gestegen tot 10,79 DDDA. Dit betreft een heel klein aantal bedrijven, waardoor individuele bedrijfsproblemen een grote invloed hebben op het getal van de deelsector.
  • Het gebruik van derde keus middelen in de gehele legsector in 2021 was nagenoeg nul DDDAs.
  • Het aandeel van middelen met colistine (2e keuze) in het totale (lage) gebruik van antibiotica bij leghennen is hoog, maar is in 2021 gedaald met 15%.

Kalkoensector

De kalkoensector is een kleine sector met 39 bedrijven. Hierdoor kunnen enkele uitschieters forse impact hebben op sectoraal niveau. Nadat vorig jaar het gebruik van antibiotica met 57% was gedaald, is in 2021 het gebruik van antibiotica met 44% gestegen naar 12,22 DDDAs. Ten opzichte van 2011 is er een reductie van 76%, gerekend in de oude sectormethode (DD/DJ). Het derde keus middelen gebruik liet in 2021 een stijging zien van 14%, en bedraagt 0,72 DDDAs.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het antibioticagebruik in 2021 van de pluimveesector? Bekijk dan het rapport. Hierin vindt u meer informatie over het antibioticagebruik bij de bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector. En de trends van de afgelopen jaren. Voor vragen kunt u contact opnemen met AVINED (088 – 998 43 40, info@avined.nl).

Downloads

Antibioticagebruik pluimveesector 2021
Infographic antibiotica gebruik pluimveesector 2021