Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

18 juli 2023

In 2021 is na overleg met de kalkoensector en het ministerie van LNV een gefaseerd afbouwplan voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld. Deze afbouw is opgedeeld in drie fases verspreid over zes jaar tijd. De nieuwe benchmarkwaarden uit fase 1 zijn in 2021 direct ingesteld op 14 en 20 DDDA.

In overleg met de werkgroep antibiotica aanpak kalkoensector is besloten dat vanaf 1 juli 2023 fase 2 van het afbouwplan in werking treedt. Dit betekent dat de nieuwe benchmarkwaarden nu op 12 en 16 DDDA zijn vastgesteld. Bedrijven onder de 12 DDDA worden ingedeeld in de groene categorie, bedrijven tussen 12 en 16 in de oranje categorie en bedrijven boven de 16 in de rode categorie. Bedrijven in de oranje en rode categorie worden gevraagd om stappen te zetten om het gebruik van antibiotica te verlagen. De aanpak is vrijwillig, maar wel noodzakelijk.