Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

18 juli 2023

In 2021 is na overleg met de kalkoensector en het ministerie van LNV een gefaseerd afbouwplan voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld. Deze afbouw is opgedeeld in drie fases verspreid over zes jaar tijd. De nieuwe benchmarkwaarden uit fase 1 zijn in 2021 direct ingesteld op 14 en 20 DDDA.

In overleg met de werkgroep antibiotica aanpak kalkoensector is besloten dat vanaf 1 juli 2023 fase 2 van het afbouwplan in werking treedt. Dit betekent dat de nieuwe benchmarkwaarden nu op 12 en 16 DDDA zijn vastgesteld. Bedrijven onder de 12 DDDA worden ingedeeld in de groene categorie, bedrijven tussen 12 en 16 in de oranje categorie en bedrijven boven de 16 in de rode categorie. Bedrijven in de oranje en rode categorie worden gevraagd om stappen te zetten om het gebruik van antibiotica te verlagen. De aanpak is vrijwillig, maar wel noodzakelijk.