Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

18 juli 2023

In 2021 is na overleg met de kalkoensector en het ministerie van LNV een gefaseerd afbouwplan voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld. Deze afbouw is opgedeeld in drie fases verspreid over zes jaar tijd. De nieuwe benchmarkwaarden uit fase 1 zijn in 2021 direct ingesteld op 14 en 20 DDDA.

In overleg met de werkgroep antibiotica aanpak kalkoensector is besloten dat vanaf 1 juli 2023 fase 2 van het afbouwplan in werking treedt. Dit betekent dat de nieuwe benchmarkwaarden nu op 12 en 16 DDDA zijn vastgesteld. Bedrijven onder de 12 DDDA worden ingedeeld in de groene categorie, bedrijven tussen 12 en 16 in de oranje categorie en bedrijven boven de 16 in de rode categorie. Bedrijven in de oranje en rode categorie worden gevraagd om stappen te zetten om het gebruik van antibiotica te verlagen. De aanpak is vrijwillig, maar wel noodzakelijk.