Card image cap

Jaarlijkse sectorrapportage antibiotica gepubliceerd

12 maart 2021

De antibioticarapportage voor 2020 van AVINED is weer gepubliceerd.

Card image cap

Benchmarkrapporten antibiotica vernieuwd

5 februari 2021

Jaarlijks ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. AVINED heeft deze rapportages vernieuwd.

Card image cap

Deelname zelfcontrole vleessector

25 september 2020

Het goed registreren van antibiotica belangrijk. Zo wordt gewaarborgd dat antibiotica zorgvuldig en op de juiste manier wordt ingezet. Het programma zelfcontrole antibiotica geeft hier invulling aan.

Card image cap

Terugdringen colistinegebruik in de legsector

25 september 2020

Al jaren is het gebruik van antibiotica in de legsector erg laag. Toch is er aandacht nodig voor het antibioticagebruik in deze sector. Er wordt namelijk relatief veel colistine gebruikt.

Card image cap

Benchmarkrapporten antibiotica zijn vernieuwd

11 augustus 2020

Elk kwartaal ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. In samenwerking met een aantal van uw collega-vleeskuikenhouders heeft AVINED de rapportages vernieuwd.

Card image cap

Nieuw: benchmarkrapporten antibiotica in ‘MijnAVINED’

11 augustus 2020

Vanaf augustus worden de benchmarkrapporten antibiotica beschibaar in MijnAvined. Zo kunt u uw antibioticagebruik niet alleen op papier volgen, maar ook digitaal via ‘Mijn AVINED’.

Card image cap

Gebruik antibiotica in veehouderijsectoren in 2019 weer gedaald

19 juni 2020

Uit de Nederlandse verkoopcijfers van antibiotica blijkt dat het gebruik van antibiotica met 16% is gedaald in 2019 ten opzichte van 2018. In vergelijking met met het referentiejaar 2009 is de daling in de veehouderijsectoren nu nagenoeg 70%.

Card image cap

Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica

11 juni 2020

AVINED heeft een flyer laten ontwikkelen voor het programma zelfcontrole antibiotica.

Card image cap

Traject verantwoord antibioticagebruik van start in de kalkoensector (aanmelden kan!)

8 juni 2020

ZLTO en Wageningen University Research starten een traject voor kalkoenhouders met een hoog antibioticagebruik en/of hoog derde keus middelen gebruik op zijn of haar bedrijf. Met als doel het antibioticagebruik te verlagen.

Card image cap

Aanpak bedrijven met structureel hoog antibioticagebruik vleeskuikens

6 april 2020

Binnen IKB Kip is een aanpak verplicht met een externe begeleider voor een vleeskuikenbedrijf dat drie antibioticabeoordelingen achter elkaar in de rode categorie (hoog gebruik) terecht komt.