Card image cap

Nieuw: benchmarkrapporten antibiotica in ‘MijnAVINED’

11 augustus 2020

Vanaf augustus worden de benchmarkrapporten antibiotica beschibaar in MijnAvined. Zo kunt u uw antibioticagebruik niet alleen op papier volgen, maar ook digitaal via ‘Mijn AVINED’.

Card image cap

Gebruik antibiotica in veehouderijsectoren in 2019 weer gedaald

19 juni 2020

Uit de Nederlandse verkoopcijfers van antibiotica blijkt dat het gebruik van antibiotica met 16% is gedaald in 2019 ten opzichte van 2018. In vergelijking met met het referentiejaar 2009 is de daling in de veehouderijsectoren nu nagenoeg 70%.

Card image cap

Flyer werkwijze zelfcontrole antibiotica

11 juni 2020

AVINED heeft een flyer laten ontwikkelen voor het programma zelfcontrole antibiotica.

Card image cap

Traject verantwoord antibioticagebruik van start in de kalkoensector (aanmelden kan!)

8 juni 2020

ZLTO en Wageningen University Research starten een traject voor kalkoenhouders met een hoog antibioticagebruik en/of hoog derde keus middelen gebruik op zijn of haar bedrijf. Met als doel het antibioticagebruik te verlagen.

Card image cap

Aanpak bedrijven met structureel hoog antibioticagebruik vleeskuikens

6 april 2020

Binnen IKB Kip is een aanpak verplicht met een externe begeleider voor een vleeskuikenbedrijf dat drie antibioticabeoordelingen achter elkaar in de rode categorie (hoog gebruik) terecht komt.

Card image cap

Voorkom ‘overschatting’ van antibioticagebruik

12 maart 2020

De wet schrijft voor dat geleverde antibiotica moeten worden geregistreerd in CRA, en dus niet de gebruikte antibiotica. Met hulp van uw dierenarts zijn er drie mogelijkheden om de registraties accurater te maken.

Card image cap

Jaarrapportage antibioticagebruik pluimveesector 2019 gepubliceerd

12 maart 2020

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. De uitkomsten zijn samengevat.

Card image cap

Nieuwe indeling antibioticagebruik voor vleeskuikens

11 oktober 2019

De werkgroep antibiotica heeft uitvoerig gesproken over de waarden die moeten gelden voor vleeskuikenbedrijven. Daarbij is gesproken over zowel de korte als lange termijn.