Card image cap

Voorkom onjuiste Salmonella uitslagen met zorgvuldige monstername

18 oktober 2021

Wilt u de kwaliteit van uw monstername verbeteren en daarmee de kans op onjuiste testuitslagen verkleinen? Gebruik dan het monsternameprotocol om de juiste stappen te doorlopen voor een hygiënische monstername.

Card image cap

Wijzigingen Salmonella aanpak en gevolgen voor de legsector

17 september 2021

Wijzigingen landelijke Salmonella aanpak Het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) gaat per direct wijzigen. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding hiervoor is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond,

Card image cap

Salmonella subsidieregeling 2021 opengesteld

2 juli 2021

Bent u houder van opfok legouderdieren of opfok leghennen? Dan is het mogelijk om vanaf 1 juli 2021 Salmonellasubsidie aan te vragen.

Card image cap

EU doelstelling salmonellabesmettingen, gevolgen (groot)ouderdierbedrijven

15 juni 2021

De EU stelt jaarlijks doelstellingen voor het maximale percentage met salmonella besmette koppels. Monsternamefrequentie omhoog voor (groot)ouderdierbedrijven.

Card image cap

Facturatie door AVINED

15 juni 2021

Deze week worden de jaarlijkse facturen verstuurd voor de databases voor identificatie en registratie, antibioticaregistratie en registratie van salmonella-uitslagen.

Card image cap

Monitoring van antimicrobiële resistentie

15 juni 2021

De NVWA laat voor de Europese monitoring op antimicrobiële resistentie salmonella isolaten van pluimveekoppels analyseren.

Card image cap

Werkwijze verificatieonderzoek Salmonella (opfok) leghennen per 1 januari 2021 aangepast

23 december 2020

De werkwijze rondom Salmonellaonderzoek bij (opfok) leghennen wordt per 1 januari 2021 aangepast. De keuze om een verificatieonderzoek uit te laten voeren komt te vervallen.

Card image cap

Specifieke Salmonella serotypes automatisch gemeld bij de NVWA

18 december 2020

Om aan de wettelijke meldplicht te voldoen wordt vanaf 5 januari 2021 automatisch een melding gestuurd naar de NVWA als er Salmonella is aangetoond die meldingsplichtig is.

Card image cap

Salmonella subsidieregeling vanaf 15 augustus geheel opengesteld (alleen legsector)

11 augustus 2020

Als houder van opfok ouderdieren (leg) of opfok leghennen is het vanaf 15 augustus 2020 mogelijk om een Salmonella subsidie aan te vragen.

Card image cap

Geen salmonellaverificatieonderzoek meer, AVINED blijft acties ondernemen

10 augustus 2020

Sinds begin dit jaar vindt geen verificatieonderzoek meer plaats voor (opfok) (groot)ouderdieren. AVINED onderneemt actie om de voormalige werkwijze weer terug te krijgen.