Card image cap

Monstername Salmonella met veegdoekjes

30 augustus 2023

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Card image cap

Verificatieonderzoek Salmonella terug in een nieuw jasje via veldproef

18 juli 2023

AVINED is blij om te kunnen melden dat het Salmonellaverificatieonderzoek als pilot terug is in een nieuw jasje, namelijk via een veldproef.

Card image cap

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

2 juni 2023

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Card image cap

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

2 juni 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Card image cap

Officiële monstername Salmonella

16 november 2022

De NVWA meldt in een nieuwsbericht dat officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella doorgaat.

Card image cap

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

16 november 2022

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella.

Card image cap

Herinnering: Salmonella subsidieregeling 2022 opengesteld voor de legsector

6 oktober 2022

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2023 24:00 de tijd heeft om een aanvraag voor Salmonella subsidie in te dienen.

Card image cap

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

18 mei 2022

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector de doelstellingen van de EU voor 2021 gehaald.

Card image cap

Salmonella subsidieregeling 2022 opengesteld voor de legsector

18 mei 2022

Vanaf 16 mei 2022 is het mogelijk Salmonella subsidie aan te vragen voor dieren die gevaccineerd zijn of worden in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022.

Card image cap

Kakelsessies Salmonellaverificatieonderzoek online

26 april 2022

De kakelsessies van het Salmonellaverificatieonderzoek staan op onze website.