Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Monstername Salmonella met veegdoekjes

30 augustus 2023

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts. De monstertypes overschoenen of inlegvellen zullen ongetwijfeld bij u bekend zijn. Maar wist u dat houders van (groot)ouderdieren of (opfok)leghennen in sommige gevallen ook gebruik mogen, of zelfs moeten, maken van bevochtigde veegdoekjes?

In de onderstaande tekst is voor houders van (groot)ouderdieren en (opfok) leghennen terug te lezen in welke gevallen u gebruik mag/moet maken van veegdoekjes voor de Salmonella-monstername. U kunt de monsternamefrequentie en monstertypes ook op onze website terugvinden (voor voorschakels, opfok leghennen, leghennen en vleeskuikens).

Let op: wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau is altijd leidend. Zie Verordening (EU) Nr. 517/2011 (leghennen) en Verordening (EU) Nr. 200/2010 (vermeerderingsdieren) voor de Europese monitoringsvoorschriften.

(Groot)ouderdierbedrijven:

In plaats van de gebruikelijke vijf paar overschoenen mag u (minstens) één paar overschoenen samenvoegen met een aanvullend stofmonster. Het stofmonster neemt u met behulp van één of meer bevochtigde veegdoekjes met een totaal oppervlak van tenminste 900 cm2. De veegdoekjes kunnen worden bevochtigd met bijv. 0,8 % keukenzout + 0,1 % pepton in steriel gedeïoniseerd water, steriel water of een andere door de NVWA goedgekeurde vloeistof. Het stofmonster neemt u op verschillende plaatsen in de stal waar zichtbaar stof aanwezig is. Beide zijden van de veegdoek(jes) moeten goed met stof bedekt zijn.

(Groot) ouderdierbedrijven en (opfok) legbedrijven:

Heeft u een kooisysteem, maar hoopt er op de mestbanden niet genoeg mest op om een mestmonster te nemen? In dat geval moet u met behulp van vier of meer bevochtigde veegdoekjes een zo groot mogelijk oppervlak van de afvoerzijde van uw toegankelijke mestbanden bemonsteren. Doe dit nadat de mestbanden in werking zijn gesteld en zorg dat de veegdoekjes aan beide zijden bedekt zijn met mest. De veegdoekjes moeten een oppervlak hebben van ten minste 900 cm2 per doekje en u kunt de veegdoekjes bevochtigen met bijv. 0,8 % keukenzout + 0,1 % pepton in steriel gedeïoniseerd water, steriel water of een andere door de NVWA goedgekeurde vloeistof.

Heeft u een volièrestal met meerdere niveaus of een scharrelstal waar het grootste deel van de mest door mestbanden wordt verwijderd? In dat geval moet u één paar overschoentjes nemen door rond te lopen door staldelen met strooisel en bemonstert u alle toegankelijke mestbanden met ten minste twee bevochtigde veegdoekjes zoals hierboven beschreven voor kooisystemen.

Gaat u gebruik maken van veegdoekjes voor uw monstername, was uw handen dan goed en draag steriele handschoentjes. Vergeet u niet om de juiste gegevens aan te leveren bij uw laboratorium? Hiervoor kunt u gebruik maken van het voorbeeld inzendformulier onderaan deze pagina.