Nieuws

Monstername Salmonella met veegdoekjes

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Verificatieonderzoek Salmonella terug in een nieuw jasje via veldproef

AVINED is blij om te kunnen melden dat het Salmonellaverificatieonderzoek als pilot terug is in een nieuw jasje, namelijk via een veldproef.

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Frequentie monsternames vleeskuikenbedrijven

Hieronder vindt u het schema Salmonella monstername per stal voor vleeskuikenbedrijven.

Leeftijd / moment van monstername Aantal monsters per stal Onderzoek   Monsternemer
Bij aankomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf 1 monster van 40 stukken inlegvel per vrachtwagen of aanhanger Regulier Pluimveehouder1
Bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf2 Monsters van eierschalen uit 25 afzonderlijke uitkomstladen of op 25 plekken Regulier Pluimveehouder1
Max. 21 dagen vóór afvoer naar de slacht Tenminste 2 paar overschoentjes3 Regulier Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
Steekproef bij 10% van de bedrijven met meer dan 5000 vleeskuikens: 1x per jaar van 1 stal 2 paar overschoentjes Officieel Bevoegde autoriteit

1 In deze gevallen mag de pluimveehouder de monstername ook uitbesteden aan derden bijv. de vrachtwagenchauffeur of een medewerker.

Zie uitgebreid protocol hoe monsters te nemen bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf.

3 De overschoenuitslag is bepalend voor de status van het koppel. Wel moet u de inlegveluitslagen altijd meesturen met het VKI-formulier.

Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf

Bij uitkomst van eendagskuikens in de stal neemt u de monsters op een andere manier. Zie hiervoor het ‘Protocol Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf’ onderaan deze pagina.

Salmonella-onderzoek

De uitgangscontrole Salmonella bij een vleeskuikenbedrijf (overschoenen) is het Salmonella-onderzoek dat maximaal 21 dagen vóór afvoer naar de slacht plaats moet vinden. De dag van monsterneming telt in de telling niet mee. Als u bemonsterd op 1 januari, betekent dat uiterlijk slachten op 22 januari.

 

Downloads

Protocol Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf