Nieuws

Wijzigingen Salmonella aanpak en gevolgen voor de legsector

Wijzigingen landelijke Salmonella aanpak Het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) gaat per direct wijzigen. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding hiervoor is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond,

Salmonella subsidieregeling 2021 opengesteld

Bent u houder van opfok legouderdieren of opfok leghennen? Dan is het mogelijk om vanaf 1 juli 2021 Salmonellasubsidie aan te vragen.

EU doelstelling salmonellabesmettingen, gevolgen (groot)ouderdierbedrijven

De EU stelt jaarlijks doelstellingen voor het maximale percentage met salmonella besmette koppels. Monsternamefrequentie omhoog voor (groot)ouderdierbedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Frequentie monsternames vleeskuikenbedrijven

Hieronder vindt u het schema Salmonella monstername per stal voor vleeskuikenbedrijven.

Leeftijd / moment van monstername Aantal monsters per stal Onderzoek   Monsternemer
Bij aankomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf 1 monster van 40 stukken inlegvel per vrachtwagen of aanhanger Regulier Pluimveehouder1
Bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf2 Monsters van eierschalen uit 25 afzonderlijke uitkomstladen of op 25 plekken Regulier Pluimveehouder1
Max. 21 dagen vóór afvoer naar de slacht Tenminste 2 paar overschoentjes Regulier Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
Steekproef bij 10% van de bedrijven met meer dan 5000 vleeskuikens: 1x per jaar van 1 stal 2 paar overschoentjes Officieel Bevoegde autoriteit

1 In deze gevallen mag de pluimveehouder de monstername ook uitbesteden aan derden bijv. de vrachtwagenchauffeur of een medewerker.

Zie uitgebreid protocol hoe monsters te nemen bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf.

Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf

Bij uitkomst van eendagskuikens in de stal neemt u de monsters op een andere manier. Zie hiervoor het ‘Protocol Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf’ onderaan deze pagina.

Salmonella-onderzoek

De uitgangscontrole Salmonella bij een vleeskuikenbedrijf (overschoenen) is het Salmonella-onderzoek dat maximaal 21 dagen vóór afvoer naar de slacht plaats moet vinden. De dag van monsterneming telt in de telling niet mee. Als u bemonsterd op 1 januari, betekent dat uiterlijk slachten op 22 januari.

 

Downloads

Protocol Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf