Nieuws

Werkwijze verificatieonderzoek Salmonella (opfok) leghennen per 1 januari 2021 aangepast

De werkwijze rondom Salmonellaonderzoek bij (opfok) leghennen wordt per 1 januari 2021 aangepast. De keuze om een verificatieonderzoek uit te laten voeren komt te vervallen.

Specifieke Salmonella serotypes automatisch gemeld bij de NVWA

Om aan de wettelijke meldplicht te voldoen wordt vanaf 5 januari 2021 automatisch een melding gestuurd naar de NVWA als er Salmonella is aangetoond die meldingsplichtig is.

Salmonella subsidieregeling vanaf 15 augustus geheel opengesteld (alleen legsector)

Als houder van opfok ouderdieren (leg) of opfok leghennen is het vanaf 15 augustus 2020 mogelijk om een Salmonella subsidie aan te vragen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Frequentie monsternames vleeskuikenbedrijven

Hieronder vindt u het schema Salmonella monstername per stal voor vleeskuikenbedrijven.

Leeftijd / moment van monstername Aantal monsters per stal Onderzoek   Monsternemer
Bij aankomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf 1 monster van 40 stukken inlegvel per vrachtwagen of aanhanger Regulier Pluimveehouder1
Bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf2 Monsters van eierschalen uit 25 afzonderlijke uitkomstladen of op 25 plekken Regulier Pluimveehouder1
Max. 21 dagen vóór afvoer naar de slacht Tenminste 2 paar overschoentjes Regulier Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
Steekproef bij 10% van de bedrijven met meer dan 5000 vleeskuikens: 1x per jaar van 1 stal 2 paar overschoentjes Officieel Bevoegde autoriteit

1 In deze gevallen mag de pluimveehouder de monstername ook uitbesteden aan derden bijv. de vrachtwagenchauffeur of een medewerker.

Zie uitgebreid protocol hoe monsters te nemen bij uitkomst eendagskuikens op vleeskuikenbedrijf.

Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf

Bij uitkomst van eendagskuikens in de stal neemt u de monsters op een andere manier. Leg de onderstaande materialen klaar, trek steriele plastic handschoenen aan en ga zorgvuldig en schoon te werk:

  • Steriele, goed afsluitbare pot of stevige plastic zak;
  • Etiketten;
  • Inzendformulier – op het herziene inzendformulier is de optie ‘Eierschalen’ al toegevoegd als één van de type monsters.

Telling termijn Salmonella-onderzoek

De uitgangscontrole Salmonella bij een vleeskuikenbedrijf (overschoenen) is het Salmonella-onderzoek dat maximaal 21 dagen vóór afvoer naar de slacht plaats moet vinden. De dag van monsterneming telt in de telling niet mee. Als u bemonsterd op 1 januari, betekent dat uiterlijk slachten op 22 januari.

 

Downloads

Protocol Uitkomst eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf