Nieuws

Gewijzigde Salmonella aanpak in de legsector. Wat kunt u doen?

In 2021 is de Salmonella aanpak in de legsector gewijzigd. We lichten deze twee wijzigingen toe en nemen u mee in wat u zelf kunt doen om in te spelen op de nieuwe aanpak.

Digitale Kakelsessie Salmonella bemonstering

Lees hier over de Webinar (Kakelsessie) over het zelf nemen van Salmonellamonsters op 24 november en 2 december voor (opfok) (groot)ouderdierbedrijven en (opfok) legbedrijven.

Nog tien weken voor uw Salmonella subsidieaanvraag

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2022 17:00 de tijd heeft om een aanvraag voor de Salmonellasubsidie in te dienen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Frequentie monsternames legeindbedrijven

Voor legeindbedrijven zijn er verplichtingen om monsternames uit te voeren. Onderstaand schema geeft een overzicht weer.

Leeftijd / moment van monstername Aantal monsters per stal Onderzoek   Monsternemer
22 – 26 weken leeftijd en daarna elke 15 weken 2 paar overschoentjes Regulier Pluimveehouder1 of NVWA2
Max. 21 dagen voor afvoer naar de slacht 2 paar overschoentjes Regulier Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
1 x per jaar (1 stal per bedrijf) 3 paar overschoentjes Officieel Bevoegde autoriteit
1 In deze gevallen mag de pluimveehouder de monstername ook uitbesteden aan derden bijv. de dierenarts/dierenartsassistent paraveterinair, een erkende monsternemer of een medewerker.                                                                                                                                    

2 Indien bij het vorige koppel Salmonella is aangetoond, dan wordt er vanuit de Europees geldende verordening door de NVWA tussen 22-26 weken leeftijd het eerste monster van dit nieuwe koppel genomen. Wij adviseren u één maand voordat dit onderzoek plaats vindt, de opzetdatum van het nieuwe koppel door te geven aan de NVWA. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van het DGF en bij een positieve uitslag neemt de NVWA contact op met de pluimveehouder.

 

Telling termijn Salmonella-onderzoek

Een terugkerende, verplichte Salmonella monstername voor legpluimveehouders betreft het 15-wekelijkse onderzoek. Als de monsters genomen zijn op maandag in week 1, dan moet de volgende monsterneming uiterlijk op maandag in week 16 plaatsvinden.

De uitgangscontrole Salmonella bij een legeindbedrijf is het Salmonella-onderzoek dat maximaal 21 dagen vóór afvoer naar  de slacht plaats moet vinden. De dag van monsterneming telt in de telling niet mee. Als u bemonsterd op 1 januari, betekent dat uiterlijk slachten op 22 januari.

Bij een ruikoppel wordt er doorgeteld met de 15-weekse cyclus. Dit is dus onafhankelijk van het moment dat de hennen weer eieren leggen.