Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

16 november 2022

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella. Afhankelijk van het bedrijfssoort worden er regelmatig Salmonella monsters genomen op pluimveebedrijven. Uw verantwoordelijkheid als pluimveehouder houdt echter niet op bij het tijdig (laten) nemen en insturen van monsters voor Salmonella onderzoek. Het is belangrijk dat u ook de juiste informatie meestuurt naar het erkende laboratorium en dat deze informatie volledig en leesbaar is. Zo kan uw laboratorium de uitslag correct invoeren in de Salmonella databank, en voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat over de herkomst van de monsters.

Welke gegevens moet ik aanleveren?
Om voedselveiligheid te bewaken is het essentieel dat een Salmonella-uitslag te herleiden is naar een koppel pluimvee. Daarom dient u gegevens aan te leveren over uw bedrijf (KIP-nummer, bedrijfsnaam, adres en bedrijfssoort), het koppel (stalnummer, geboortedatum en koppelnummer) en het monster (monsternemer, monstertype, datum van monstername, dagtekening en naam en handtekening van de inzender). De bijbehorende regelgeving kunt u hier terugvinden. Let er voor uw bedrijfs- en koppelgegevens op dat de informatie die u aanlevert overeenkomt met uw geregistreerde gegevens in MijnAvined.
Een inzendformulier kan u helpen om de juiste gegevens aan te leveren. Een voorbeeld inzendformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. Andere formulieren zijn ook toegestaan, mits de benodigde informatie erop staat.

Wat kan ik verder doen?

  • Neem uw monsters altijd zorgvuldig. Voor de reguliere monstername met overschoenen kunt u gebruik maken van het monsternameprotocol voor een hygiënische en zorgvuldige monstername.
  • Zorg ervoor dat de monsterpotten/-zakken zelf ook duidelijk zijn voorzien van een identificatie, waaronder het stalnummer.
  • Controleer uw Salmonella-uitslagen in MijnAVINED. Ontbreken er uitslagen of staat er informatie vermeld die niet correct is? Neem dan contact op met uw laboratorium.