Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

16 november 2022

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella. Afhankelijk van het bedrijfssoort worden er regelmatig Salmonella monsters genomen op pluimveebedrijven. Uw verantwoordelijkheid als pluimveehouder houdt echter niet op bij het tijdig (laten) nemen en insturen van monsters voor Salmonella onderzoek. Het is belangrijk dat u ook de juiste informatie meestuurt naar het erkende laboratorium en dat deze informatie volledig en leesbaar is. Zo kan uw laboratorium de uitslag correct invoeren in de Salmonella databank, en voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat over de herkomst van de monsters.

Welke gegevens moet ik aanleveren?
Om voedselveiligheid te bewaken is het essentieel dat een Salmonella-uitslag te herleiden is naar een koppel pluimvee. Daarom dient u gegevens aan te leveren over uw bedrijf (KIP-nummer, bedrijfsnaam, adres en bedrijfssoort), het koppel (stalnummer, geboortedatum en koppelnummer) en het monster (monsternemer, monstertype, datum van monstername, dagtekening en naam en handtekening van de inzender). De bijbehorende regelgeving kunt u hier terugvinden. Let er voor uw bedrijfs- en koppelgegevens op dat de informatie die u aanlevert overeenkomt met uw geregistreerde gegevens in MijnAvined.
Een inzendformulier kan u helpen om de juiste gegevens aan te leveren. Een voorbeeld inzendformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. Andere formulieren zijn ook toegestaan, mits de benodigde informatie erop staat.

Wat kan ik verder doen?

  • Neem uw monsters altijd zorgvuldig. Voor de reguliere monstername met overschoenen kunt u gebruik maken van het monsternameprotocol voor een hygiënische en zorgvuldige monstername.
  • Zorg ervoor dat de monsterpotten/-zakken zelf ook duidelijk zijn voorzien van een identificatie, waaronder het stalnummer.
  • Controleer uw Salmonella-uitslagen in MijnAVINED. Ontbreken er uitslagen of staat er informatie vermeld die niet correct is? Neem dan contact op met uw laboratorium.