Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

16 november 2022

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella. Afhankelijk van het bedrijfssoort worden er regelmatig Salmonella monsters genomen op pluimveebedrijven. Uw verantwoordelijkheid als pluimveehouder houdt echter niet op bij het tijdig (laten) nemen en insturen van monsters voor Salmonella onderzoek. Het is belangrijk dat u ook de juiste informatie meestuurt naar het erkende laboratorium en dat deze informatie volledig en leesbaar is. Zo kan uw laboratorium de uitslag correct invoeren in de Salmonella databank, en voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat over de herkomst van de monsters.

Welke gegevens moet ik aanleveren?
Om voedselveiligheid te bewaken is het essentieel dat een Salmonella-uitslag te herleiden is naar een koppel pluimvee. Daarom dient u gegevens aan te leveren over uw bedrijf (KIP-nummer, bedrijfsnaam, adres en bedrijfssoort), het koppel (stalnummer, geboortedatum en koppelnummer) en het monster (monsternemer, monstertype, datum van monstername, dagtekening en naam en handtekening van de inzender). De bijbehorende regelgeving kunt u hier terugvinden. Let er voor uw bedrijfs- en koppelgegevens op dat de informatie die u aanlevert overeenkomt met uw geregistreerde gegevens in MijnAvined.
Een inzendformulier kan u helpen om de juiste gegevens aan te leveren. Een voorbeeld inzendformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden. Andere formulieren zijn ook toegestaan, mits de benodigde informatie erop staat.

Wat kan ik verder doen?

  • Neem uw monsters altijd zorgvuldig. Voor de reguliere monstername met overschoenen kunt u gebruik maken van het monsternameprotocol voor een hygiënische en zorgvuldige monstername.
  • Zorg ervoor dat de monsterpotten/-zakken zelf ook duidelijk zijn voorzien van een identificatie, waaronder het stalnummer.
  • Controleer uw Salmonella-uitslagen in MijnAVINED. Ontbreken er uitslagen of staat er informatie vermeld die niet correct is? Neem dan contact op met uw laboratorium.