Card image cap

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

11 oktober 2023

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Card image cap

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

30 augustus 2023

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Card image cap

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

18 juli 2023

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Card image cap

Onderzoeksagenda AVV

30 mei 2023

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Card image cap

Onderzoek: Functionele lichtprogramma’s voor opfoklegpluimvee

30 mei 2023

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Card image cap

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

22 maart 2023

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Card image cap

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

6 oktober 2022

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Card image cap

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Card image cap

Van onderzoek naar praktijk

6 oktober 2022

Onderzoeksresultaten van veterinair onderzoek.

Card image cap

Onderzoek naar drie nieuwe opkomende ziektekiemen

1 september 2022

Uit monitoringsdata van de afgelopen jaren is een stijging te zien voor een aantal bacteriële aandoeningen. Meer inzicht in het voorkomen, de verspreiding, de genetische variatie en het ziekmakend vermogen is een belangrijke stap om deze kiemen aan te kunnen pakken. In opdracht van de pluimveesector onderzocht Royal GD drie bacteriën: Gallibacterium anatis, de vlekziektebacterie