Card image cap

Onderzoeksagenda AVV

30 mei 2023

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Card image cap

Onderzoek: Functionele lichtprogramma’s voor opfoklegpluimvee

30 mei 2023

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Card image cap

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

22 maart 2023

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Card image cap

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

6 oktober 2022

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Card image cap

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Card image cap

Van onderzoek naar praktijk

6 oktober 2022

Onderzoeksresultaten van veterinair onderzoek.

Card image cap

Onderzoek naar drie nieuwe opkomende ziektekiemen

1 september 2022

Uit monitoringsdata van de afgelopen jaren is een stijging te zien voor een aantal bacteriële aandoeningen. Meer inzicht in het voorkomen, de verspreiding, de genetische variatie en het ziekmakend vermogen is een belangrijke stap om deze kiemen aan te kunnen pakken. In opdracht van de pluimveesector onderzocht Royal GD drie bacteriën: Gallibacterium anatis, de vlekziektebacterie

Card image cap

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

22 juni 2022

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Card image cap

Weet u het beter?

25 maart 2022

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Card image cap

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

25 maart 2022

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.