Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

30 augustus 2023

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

  • Streptokokken
  • Vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
  • ORT-bacterie (Ornithobacterium rhinotracheale)

Zo is er bijvoorbeeld uitgekomen dat bij kippen de streptokok van secundair belang was en dat de uitval vaak gerelateerd is aan een andere kiem (zoals E. coli of vlekziekte) . Voor vlekziekte bestaat een vaccin, maar door verschillende serotypes bestaat er een kans op immuniteit. Bij ORT-bacterie is (nog) geen link gevonden tussen het genotype en het sepsis-ziektebeeld dat de bacterie kan veroorzaken.
De volledige resultaten van het onderzoek kunt u op onze website lezen: