Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

18 juli 2023

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Dit blijkt uit eerder onderzoek van Royal GD en Universiteit Utrecht, gefinancierd door de pluimveesector. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten. Op zoek naar meer achtergrondinformatie over het vervolgonderzoek? Klik hier.

Aandacht voor stalklimaat van groot belang
Het aanbrengen van windbreekgaas of -doek brengt uitdagingen met zich mee voor het stalklimaat. Daarom heeft AVINED het Klimaatplatform Pluimveehouderij om advies gevraagd hoe je windbreekgaas het beste kunt toepassen, zonder negatieve effecten op de klimaatbeheersing. Meer lezen over het stalklimaat, klik hier.

Aandacht voor voorschriften kwaliteitsregelingen
Kwaliteitssystemen zoals BLK en IKB kunnen ook eisen stellen aan zaken zoals huisvesting, klimaat en uitloop. Deze eisen kunnen betrekking hebben op hoe u windbreekgaas kunt toepassen op uw bedrijf. Tijdens het Klimaatplatform Pluimveehouderij is hier ook aandacht aan besteed. Raadpleeg de website van IKB Ei, IKB Kip, BLk en KAT voor een compleet overzicht van de voorschriften. Lees hier het volledige verslag van het Klimaatplatform Pluimveehouderij.

Maatwerk
Uit de onderzoeken blijkt dat de bevestiging van windbreekgaas voor de luchtinlaat een bioveiligheidsmaatregel kan zijn om de kans op insleep van vogelgriep te verkleinen. Het aanbrengen van doek of gaas brengt uitdagingen voor het stalklimaat met zich mee. Het vraagt om maatwerk, iedere stal is namelijk anders. Afstemming met leverancier en klimaatdeskundige is hierbij van groot belang.