Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Windbreekgaas- of doek: aandacht voor voorschriften kwaliteitsregelingen

Voor een verantwoorde productie van veilige eieren en pluimveevlees en gezonde dieren neemt u als pluimveehouder deel aan een of meerdere kwaliteitssystemen. Deze systemen stellen eisen aan zaken zoals huisvesting, klimaat en uitloop. In samenwerking met kwaliteitssystemen als BLk en IKB is gekeken naar de gestelde eisen rondom de toepassing van windbreekgaas- of doek. De kwaliteitssystemen vragen hierbij nadrukkelijk aandacht voor aspecten rondom de inrichting, diergezondheid, dierenwelzijn en de uitloop. Het aanbrengen van gaas of doek heeft namelijk een (in)direct effect op deze aspecten. Denk hierbij aan o.a. het volgende:

 • Algemeen
  • Aandacht voor de brandveiligheid van het gaas of doek (op directe wijze door materiaalkeuze of indirecte wijze door onderhoudsaspecten)
 • Inrichting/Dierenwelzijn
  • Zorg voor een gelijkmatige verdeling van het licht in het activiteitengedeelte van de stal. Ook moet er natuurlijk daglicht in de stal zijn via daglicht doorlatende oppervlaktes van tenminste 3% van het grondoppervlak van de stal. Bij natuurlijke verlichting: Indien gebruik wordt gemaakt van zijvensters als lichtopeningen, is de diepte van de ruimte maximaal 12 meter.
  • Minimaal 20 Lux daglicht beschikbaar op elke plek in de stal op ooghoogte van de leghennen en vleeskuikens.
 • Uitloop
  • In ieder geval 70% van de lange zijde/buitenwand van de overdekte uitloop is daglicht- en luchtdoorlatend.
  • Zicht vanuit de overdekte uitloop (kippen moeten naar buiten kunnen kijken).
  • De overdekte uitloop is niet onderhevig aan het klimaatbeheersingssysteem in de stal, moet duidelijk lichter zijn dan het stalinterieur, moet een buitenklimaat hebben en op zodanige wijze zijn beschermd tegen weersinvloeden dat deze ook bij slecht weer gebruikt kan worden.

Daglicht- en luchtdoorlatend is materiaal dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek/ventilatiegaas).

Aanvullend is het in acht nemen van de adviezen van het Klimaatplatform Pluimveehouderij  ook van groot belang, als het gaat om een veilig en gezond stalklimaat. Tot slot raadpleeg de website van IKB Ei, IKB Kip, BLk en KAT voor een compleet overzicht van de voorschriften.