Card image cap

Weet u het beter?

25 maart 2022

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Card image cap

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

25 maart 2022

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Card image cap

Vermeerderaars gezocht voor praktijkonderzoek intacte achterste teen hanen

26 januari 2022

Voor onderzoek naar de invloed van aangepast management bij onbehandelde vleeskuikenouderdieren worden vermeerderaars gezocht die een koppel hanen willen houden met een intacte achterste teen.

Card image cap

Pilot GD: relatie tussen pootproblemen en opname voedingsstoffen?

3 januari 2022

Is er een relatie tussen pootproblemen en veranderde opname van voedingsstoffen? In een verkennende pilot zocht GD het in opdracht van de pluimveesector (AVINED) uit.

Card image cap

Onderzoeksbijdrage (AVV) 2021

9 november 2021

Het eerste deel van de onderzoeksbijdrage (AVV) 2021 wordt rond 10 november gefactureerd.

Card image cap

Van onderzoeksbijdrage tot onderzoek

18 oktober 2021

Update van twee nieuwe onderzoeken: insectenteelt op pluimveemest en vang- en ketenletsel bij vleeskuikens.

Card image cap

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

9 september 2021

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Card image cap

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

9 september 2021

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Card image cap

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

9 september 2021

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Card image cap

Onderzoeksagenda 2021 gepubliceerd

15 juni 2021

De Onderzoeksagenda 2021 is gepubliceerd. Ondernemers kunnen zelf ook kennisvragen indienen via onze website.