Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot GD: relatie tussen pootproblemen en opname voedingsstoffen?

3 januari 2022

Is er een relatie tussen pootproblemen en veranderde opname van voedingsstoffen? In een verkennende pilot zocht GD het in opdracht van de pluimveesector (AVINED) uit.

Sinds een aantal jaar wordt verwondingen van de tenen en het onderste deel van de poot van volwassen legkippen als koppelprobleem waargenomen. De hennen lijken hun eigen tenen kapot te pikken. Het gaat meestal om hoogproductieve koppels met onbehandelde witte leghennen. Een mogelijk bijverschijnsel van de onbehandelde snavels is een selectievere voeropname. In opdracht van de pluimveesector (AVINED) voerde GD daarom een verkennende pilot uit naar mogelijke verschillen in de opname van voedingsstoffen door dieren mét en zonder pootproblemen.

Een duidelijke oorzaak van de pootproblemen is tot op heden nog niet vastgesteld, maar lijkt wel multifactorieel van aard te zijn. Mogelijk spelen ook voederfactoren een rol. Een selectieve voeropname, mogelijk door onbehandelde snavels, of absorptieproblemen kunnen binnen een koppel kippen leiden tot behoorlijk individuele verschillen in de samenstelling van opgenomen bestanddelen. Om te onderzoeken of dieren met de pootproblemen een andere nutriëntensamenstelling binnen krijgen dan de dieren zonder pootproblemen is in deze verkennende pilot van beide groepen het mineralengehalte in de eierdooier bepaalt. Dit gehalte is namelijk een indicator voor de samenstelling van opgenomen voerbestanddelen.

Geen relatie tussen opname van voedingsstoffen en aanwezigheid van pootwonden
In de pilot zijn de eieren verzameld van vijf koppels leghennen van diverse witte rassen. Zowel koppels met als zonder klassieke pootverwondingen zijn bemonsterd en binnen de koppels met pootproblemen zijn eieren van zowel dieren met als zonder problemen in de proef meegenomen. De dooiers van al deze eieren werden getest op gehaltes van fosfor, mangaan, ijzer, koper, zink, selenium en molybdeen. Dit leverde de volgende uitkomsten op:

  • geen relatie gevonden tussen afwijkende mineralen in de eidooier en aanwezigheid van pootverwondingen;
  • enkele koppels vertoonde significante verschillen tussen dieren met- en zonder pootproblemen voor een enkele stof (koper of molybdeen), maar deze verschillen waren niet consistent. Dat wil zeggen dat afhankelijk van het onderzochte koppel de kippen zonder verwondingen soms significant meer, soms significant minder, en soms ongeveer evenveel van de betreffende stof hadden. Er was over het geheel geen aanwijzing voor een verschil in opname.

Daarom concludeert deze pilot dat selectieve voeropname of -absorptie niet een
doorslaggevende factor speelt bij de pootverwondingen.

Meer informatie
Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector. Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage.