Nieuws

Onderzoeksagenda AVV

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Onderzoek: Functionele lichtprogramma's voor opfoklegpluimvee

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Veterinair praktijkonderzoek

Doel: Gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij
Thema: Preventieve diergezondheid (incl. welzijn)
Looptijd: Jaarlijks
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, Legpluimveesector, Vleespluimvee, Kalkoensector, Eendensector
Financiering OB totaal (€): 2018, 2019, 2020, 2021
Projectpartners: Gezondheidsdienst voor Dieren

 

In opdracht van de pluimveesector voert Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) veterinair praktijkonderzoek uit in de pluimveesector. Veterinair onderzoek naar de gezondheid van pluimvee draagt bij aan een gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij. Ook bieden deze onderzoeken concrete handvatten om dreigingen als AI, ILT en Coryza effectief tegen te gaan.

Aanpak

Veterinair Praktijkonderzoek wordt over drie sporen uitgezet:

  1. Ad hoc onderzoek
    Onderzoeksbudget dat bij actuele dierziekte-uitbraken of dreiging daarvan kan worden ingezet, zoals uitbraken met HPAI en NCD. Zo werd in 2019 ad hoc onderzoek uitgevoerd naar de ziekteverschijnselen van H3N1 bij pluimvee.
  2. Praktisch advies
    Aanvullende diagnostiek voor ‘bekende endemische ziektes’ zoals ILT, IBV en Coryza. Zo is het mogelijk om o.a. verspreiding van deze ziektes en effectiviteit van vaccinatie in kaart te brengen. Daarnaast worden in de categorie ook onderzoeken uitgezet naar bekende aandoeningen/syndromen waarvan niet duidelijk is of ziekteverwekkers een rol spelen, zoals E.Coli, pootproblemen en vleeskuikenkwaliteit.
  3. Innovatie
    Lange termijn onderzoeken, de stip op de horizon, zoals E.Coli, dierenwelzijn en chronische stress en het Reovirus. Deze onderzoeken leiden tot nieuwe technieken, diagnostiekontwikkeling en preventiemethoden. Met als doel om pluimveegezondheid ook op de langere termijn te blijven verbeteren.

Status

De meeste veterinair praktijkonderzoeken zijn doorlopende onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden gedeeld via de nieuwsbrief van AVINED en op deze website (nieuws). Wilt u meer weten over een specifiek veterinair onderzoek? Neem dan contact op met AVINED via info@avined.nl.