Nieuws

Onderzoeksagenda AVV

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Onderzoek: Functionele lichtprogramma's voor opfoklegpluimvee

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2023

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2023  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
Breeders in Technology (BITe) 30
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen 45
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel 60
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen 60
Managementinformatie voor vleeskuikenhouders*** 0
Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren 5,49
Effect managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren 24
Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) 5
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. GBA, IB en AI) 1037,92
Diergezondheid – beleid 364
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling
Uitvoeringskosten 170
Verrekening AVV inning 2021**** 184
Totaal
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier