Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2023

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2023  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
Breeders in Technology (BITe) 30
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen 45
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel 60
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen 60
Managementinformatie voor vleeskuikenhouders*** 0
Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren 5,49
Effect managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren 24
Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) 5
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. GBA, IB en AI) 1037,92
Diergezondheid – beleid 364
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling
Uitvoeringskosten 170
Verrekening AVV inning 2021**** 184
Totaal
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier