Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Breeders In Technology (BITe)

Doel: Het verder verduurzamen en innoveren van de vermeerderingssector.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2020 – 2023
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 124.000 (2020, 2021, 2022, 2023)
Projectpartners: ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, De Hoop Mengvoeders BV, De Heus Voeders BV, Trouw Nutrition, EW Nutrition, Forfarmers, Hubbard SAS, Veterinair Centrum Someren, Sommen, HAS Den Bosch, Wageningen Livestock Research.
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

De vleeskuiken ouderdierensector heeft steeds meer te maken met een maatschappelijke druk om de houderij te veranderen naar een meer duurzame sector. In 2014 is daarom het project Breeders In Balance gestart. Als vervolg daarop is dit project Breeders in Technology ontwikkeld. Het doel van dit project is om nog een stap te zetten in het verduurzamen en verder innoveren van deze sector.

Aanpak

In dit project staat duurzaamheid centraal. Er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de volgende onderdelen:

 • Paargedrag tussen hennen en hanen;
 • Optimaliseren van rustgedrag van de dieren;
 • Welzijn, gezondheid en productie verbeteren door toepassen van innovatieve technologieën;
 • Efficiëntie van de sector verbeteren door het verlengen van de legperiode;
 • Faalkosten verlagen door het vroegtijdig verwijderen van onbevruchte broedeieren.

Status

Verschillende onderzoekslijnen lopen momenteel.

Vakbladen (2020):

 • Pluimveehouderij 9 april 2020 – Rusten op het rooster heeft de voorkeur
 • Pluimveehouderij 23 mei 2020 – Skip-a-day (haan/hen contact) nauwelijks effecten
 • Pluimveehouderij 26 november 2020 – Ander gedrag bij tweemaal voeren in opfok

 

Rapporten :

 • Gousias, F., Zhang, J., Xu, G., van de Straat, T. 2020. Fertile egg detection. MSc report. Wageningen University, Wageningen, the Netherlands.
 • van den Heuvel, H, Mertens, A. en le Poole, J.P. 2020. Split-feeding bij vleeskuikenouderdieren. Onderzoeksverslag 20400036. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. ’s-Hertogenbosch.
 • van Emous, R.A., Mens A.J.W. en Binnendijk, G.P. 2020. Split-feeding en twice a day-feeding bij vleeskuikenouderdieren. Wageningen Livestock Research, Rapport 1272.