Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Breeders In Technology (BITe)

Doel: Het verder verduurzamen en innoveren van de vermeerderingssector.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2020 – 2023
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 124.000 (2020, 2021, 2022, 2023)
Projectpartners: ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, De Hoop Mengvoeders BV, De Heus Voeders BV, Trouw Nutrition, EW Nutrition, Forfarmers, Hubbard SAS, Veterinair Centrum Someren, Sommen, HAS Den Bosch, Wageningen Livestock Research.
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

De vleeskuiken ouderdierensector heeft steeds meer te maken met een maatschappelijke druk om de houderij te veranderen naar een meer duurzame sector. In 2014 is daarom het project Breeders In Balance gestart. Als vervolg daarop is dit project Breeders in Technology ontwikkeld. Het doel van dit project is om nog een stap te zetten in het verduurzamen en verder innoveren van deze sector.

Aanpak

In dit project staat duurzaamheid centraal. Er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de volgende onderdelen:

  • Paargedrag tussen hennen en hanen;
  • Optimaliseren van rustgedrag van de dieren;
  • Welzijn, gezondheid en productie verbeteren door toepassen van innovatieve technologieën;
  • Efficiëntie van de sector verbeteren door het verlengen van de legperiode;
  • Faalkosten verlagen door het vroegtijdig verwijderen van onbevruchte broedeieren.

Status

Verschillende onderzoekslijnen lopen momenteel.

Vakbladen (2023):

  • Pluimveehouderij – (april 2023) Hogere uitkomst bij oudere dieren (split – feeding);
  • Pluimveehouderij – (maart 2023) Verrijking omgeving goed voor trage groeier.

Rapporten :

  • Broiler breeders roosted more on slats than on perches during the laying period. Applied Animal Behaviour Science 246 (2022) 105531.                                                                            https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105531
  • Diet dilution and feeding frequency have only minor effects on the behaviour of broiler breeder pullets. Applied Animal Behaviour Science 253 (2022) 105678.                                  https://doi.org/10.1016/j.applanim.2022.105678
  • Effects of twice a day feeding and split feeding during lay on broiler breeder production performance, eggshell quality, incubation traits, and behavior. Poultry Science 100:101419. https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101419